Navrhovaná VCHÚ
 

Jediným navrhovaným velkoplošným zvláště chráněným územím Českokrumlovska je oblast Novohradských hor. Návrhové studie tehdejšího Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích mají letopočet 1983! Bohužel se dodnes nepodařilo toto cenné území vyhlásit za chráněnou krajinnou oblast - RŽP OkÚ Český Krumlov tedy v roce 1999 přikročil k prohlášení Novohradských hor alespoň za přírodní park.

Novohradské Hory, PP Prameniště Pohořského potoka, foto Václav Dolanský

(vd)

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 16. května 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung