Ministerstvo zemědělství
České republiky - územní odbor

 

Adresa :
Ministerstvo zemědělství České republiky
Územní odbor
Vyšehrad 169
381 11 Český Krumlov

Telefon :
ředitel+420 380 712 072
dotace lesy, odklady splátek00420-337-3138
dotace, informatika,
náhrady dle zákona 243/1992 Sb.
00420-337-3379

Fax :
00420-337-3168

Úřední hodiny :
pondělí7,00 - 17,00
středa7,00 - 17,00

Základní působnost :
podle zákona č. 243/1992 Sb. - určování povinných osob
poskytování náhrad dle zákona č. 229/1991 Sb. za pozemky, za které nelze poskytnout náhradní pozemek
řešení vracení kupních cen vydaných nemovitostí
zabezpečení smírčího jednání mezi oprávněnou a povinnou osobou (závěry smírčí komise jsou bez právních důsledků)
realizace nařízení vlády ze dne 26. 11. 1997, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
potvrzování žádostí k podpůrnému garančnímu a lesnickému fondu
vyřizování dotací dle zásad pro poskytování investičních a neinvestičních dotací
poradenská činnost pro potřeby zemědělců
řešení ukončení činnosti Státních statků v okrese
kontrola na úseku zemědělství
odvolací orgán při odvolání dle zákona č. 39/1993 Sb.

Další informace :
Státní instituce v regionu Český Krumlov
Instituce ve městě Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung