Myslivost v regionu Český Krumlov
 

Myslivost je nedílnou součástí souboru ekologických a hospodářských činností člověka prováděných v přírodě. Tento vztah je dán působením přírodního prostředí na zvěř a zpětnou vazbou zvěře na toto prostředí.

Nejinak je tomu i na okrese Český Krumlov. Výměra honebních pozemků činí 121 412 hektarů. Z této celkové výměry připadá na lesní pozemky 60 992 ha, na zemědělskou půdu 50 664 ha, ostatní pozemky jsou na výměře 9 434 ha a vodní plocha (bez Lipenské a Římovské nádrže) činí 322 ha.

Jelení obora v Zátoni, foto: Lubor Mrázek

Tato výměra je rozdělena do 84 honiteb a 1 obory. Nejmenší, o výměře 529 hektarů, je honitba Osek, naopak největší honitba Přízeř má výměru 3 762 hektarů. Průměrná výměra na jednu honitbu činí 1 444 hektarů.

Rozdělení podle vlastníků :počet honitebrozloha v hektarech
Honební společenstva5674 970
Lesy České republiky2541 047
Pozemkový fond České republiky35 395

Zvěř je podle zákona o myslivosti považována za přírodní bohatství. Na okrese se můžeme setkat s širokým spektrem druhů zvěře. Podle platné myslivecké legislativy jsou u některých druhů stanoveny normované kmenové stavy, které stát propůjčuje uživatelům honiteb k obhospodařování.

Černá zvěř v lese

Druh zvěřenormovaný
kmenový stav
průměrný roční odlov 1993 - 1997
Jelení zvěř92334
daňčí zvěř20-
mufloní zvěř5035
srnčí zvěř40121682
černá zvěř2461356
zajíc2373183
bažant705778

Druh zvěřeprůměrný roční odlov 1993 - 1997
Kachna divoká3332
Liška obecná1056
Holub hřivnáč321

Mezi vzácnými druhy zvěře se na okrese vyskytuje vydra říční, tetřívek obecný, jeřábek lesní, hohol severní, holub doupňák, orel křiklavý, orlovec říční a krkavec velký. Na okrese se můžeme setkat i s impozantním zástupcem čeledi jelenovitých - losem evropským. Četnost jeho populace v průběhu roku kolísá migrací mezi Českou republikou a Rakouskem, ale průměrně čítá 12 kusů. Dalším druhem zvěře, který se k nám v posledním desetiletí rozšířil ze Šumavy, je rys ostrovid. Počet rysů je odhadován na 26.

 Sokol stěhovavý, foto: Lubor Mrázek
Na okrese Český Krumlov aktivně provozuje myslivost 1 300 myslivců. Okres Český Krumlov má zpracovanou koncepci rozvoje myslivosti do roku 2003. Cílem této koncepce je zachovat v přírodě všechny druhy zvěře v únosných stavech a kvalitních populacích i pro příští tisíciletí.

Kontaktní adresa :
Českomoravská myslivecká jednota
ČMMJ - Hubert, s. r. o.
Okresní myslivecký spolek
Latrán 67 (i prodejna mysliveckých potřeb)
381 01 Český Krumlov

Telefon, Fax :
+420 380 711 405

 
Další informace :
www.agrowald.com

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung