Maloplošná chráněná území
 

Maloplošnými zvláště chráněnými územími jsou podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

Národní přírodní rezervace (NPR) = menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.

V okrese jsou 3 NPR - Čertova stěna a Luč, Vyšenské kopce a Žofínský prales.

Přírodní rezervace (PR) = menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

V okrese je 14 přírodních rezervací, z nichž většina leží v CHKO Blanský les nebo Šumava.

Národní přírodní památka (NPP) = přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.

Do našeho regionu zasahuje pouze část ochranného pásma NPP Blanice.

Přírodní památka (PP) = přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.

Na Českokrumlovsku je vyhlášeno 30 přírodních památek.

(vd)

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Návrhy maloplošných chráněných území v regionu Český Krumlov
Památné stromy v regionu Český Krumlov

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 16. května 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung