KŘEMEŽSKÝ VELETRH

Křemže 35, 382 03
tel. +420 380 741 126, 741 205, fax +420 380 741 181
oukremze@mbox.terms.cz

objednávky vystavovatelů do 30. dubna
 

 

on-line předběžná OBJEDNÁVKA

Firma :   
Adresa :   
Odpovědný pracovník:   
Č. tel.:   
Č. faxu:   
e-mail:   
IČO:  
Banka:  
Č. účtu:  

Charakteristika exponátu (zboží) :  
   

Uvedené údaje budou použity i pro zápis do Katalogu vystavovatelů - dle čl. 9 Veletržního řádu. V případě, že chcete být v katalogu uvedeni jinak, uveďte nové údaje v samostatné příloze.


Výstavní plocha :
Krytá plocha v pavilonu (á 400,- Kč/m2) :  m2  
Volná plocha (á 200,- Kč/m2) :  m2  
Volná plocha - občerstvení u stanu (á 400,- Kč/m2) : m2  
Prodejní stánek 9 m2 (typový - půjčovné 1.000 Kč) : ks   
Cena za pronájem 1m2 čisté plochy je na celou dobu akce včetně přípravy a likvidace. (Minimální výstavní plocha je 2m2.)

Nábytek :
1. židle čal. 60 Kč ks  7. lavice školní 40 Kč ks 
2. židle obyč. 30 Kč ks  8. skříňka spodní 250 Kč ks 
3. křeslo plast. 70 Kč ks  9. skříňka vrchní 250 Kč ks 
4. stůl (80x80) 50 Kč ks  10. lednice (175 l) 800 Kč ks 
5. stůl (90x120) 80 Kč ks     11. lednice (275 l) 1000 Kč ks 
6. stůl plast. 100 Kč ks  12. přír. skládek 500 Kč ks 

Reklama :
A. umístění reklamního poutače v areálu výstaviště :
Stojka "A" oboustranná 400,- Kč ks
Panel do 2m2 300,- Kč ks
Transparent - za 1m2 150,- Kč ks
 
B. Rozsev reklamních letáčků, novin :
  50,- Kč/100 ks ks
 
C. Další reklama v Katalogu vystavovatelů dle dodané předlohy :
1.stránka A5 300,- Kč ks

Pokud umístí objednavatel jakoukoli reklamu či směrovku v objektu areálu mimo tuto objednávku, bude na jeho náklady ihned odstraněna. Za reklamu umístěnou v rámci pronajaté plochy objednavatel neplatí. Směrovka je považována za reklamní panel. Vystavovatel si provede rozmístění reklamních stojek a panelů v areálu sám, po dohodě s veletržní společností. Reklamní relace v místním rozhlase lze objednat v průběhu veletrhu přímo v řídícím středisku.


Zřízení přípojky :
el. proudu    220 V     požad. příkon kW
  380 V požad. příkon kW
vody    

Mechanizmy :

(vysokozdvižný vozík, jeřáb, jiný prostředek - v termínu)  
  
Cena bude sjednána dohodou s dodavatelem.  


VAŠE DATA BUDOU ODESLÁNA PROSTŘEDNICTVÍM e-MAILU. POKUD NEMÁTE NAINSTALOVANÉHO e-MAILOVÉHO KLIENTA, NEBO POKUD VÁŠ PROHLÍŽEČ NEPODPORUJE FORMULÁŘE, ZAŠLETE DATA NA ADRESU SPRÁVCE oukremze@mbox.terms.cz.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 18. května 2001 : TOPlist 0