Kleť
 

 Kleť, pohled z vrcholu k jihovýchodu - Alpská vyhlídka, historická ilustrace, foto: E. Herold

Kleť - 1084 m n. m. - je nejvyšší horou Blanského lesa, jenž se rozkládá v severozápadní části okresu. Z roku 1624 pochází zpráva, že se zde nachází „hojnost zvěři - jelenů, laní, medvědů, srnců, vepřů a sviní divokých, rysů, vlků, divokých koček, lišek a zajíců, tetřevů i mnoha čižebných ptáků".

Název hory Kleť je jedním z nejstarších pojmenování českých hor. V dochovaných psaných listinách můžeme sledovat vývoj názvu asi takto:

Pohled na Alpy z Kletě, hist. foto, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov Pohled na Alpy z Kletě, hist. foto, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov

1263 - Mons Naklethi
1318 - Naklati
1445 - Kletie
1600 - Kleta
1624 - Kleť, Kletý
od 17. století - Schöniger, lidově Schönigl, Šénygl
konec 19. století - Klet
od 1918 dodnes - Kleť

Rozhledna na Kleti, hist. foto, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov, foto J. Seidel, 1910 Kleť, rozhledna - věž knížete Josefa na vrcholu hory, historická ilustrace, foto: J. Falta

Na počátku 19. století byla navštěvována pouze za účelem měření a mapování. Kleť je místem jedinečného kruhového rozhledu. Již před stavbou rozhledny sem přicházeli lidé za vynikajícím pohledem na Alpy. Kníže Josef Jan Nepomuk ze Schwarzenberku, sám vášnivý cestovatel, propagoval také turistické zájmy. Dal tedy podnět k výstavbě kamenné rozhledny na samém vrcholu. Stavba byla budována v letech 1822 - 1825. Jedná se o nejstarší kamennou rozhlednu v Čechách, z níž je za chladného počasí vidět až na alpské vrcholky. Na počest zakladatele byla nazvána Josefovou věží. Josefova věž se stala v letech 1824 - 1825 trigonometrickým bodem pro kartografické práce, a tak místo přilákalo nejenom tisíce návštěvníků, ale také tvůrce plánů rozhledů z vrcholu rozhledny.

Letecký pohled na stožár televizního vysílače, rozhlednu a hvězdárnu na Kleti  Rozhledna na vrcholu hory Kleť

Sto let po založení rozhledny, v roce 1925, byla na Kleti vystavěna horská chata pro potřeby turistů, jejíž patronkou byla kněžna Terezie ze Schwarzenberku. Odtud název Tereziina chata.

Kleť, Tereziina chata na vrcholu hory, historické foto  Rozhledna a Tereziina chata na Kleti, hist. foto, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov, foto J. Wolf, 1927

Dnes je Kleť a její okolí cílem mnoha tisíců turistů během celého roku. Po několika turistických trasách se na Kleť lze dostat z několika míst v regionu - z Českého Krumlova, Holubova, Křemže, Chvalšin, Zlaté Koruny, Brloha atd. Na své si v zimním období přijdou i lyžaři. Již tradiční sportovní akcí se stal velmi náročný Běh na Kleť. V zimě i v létě je možné se na vrchol a zpět dopravit sedačkovou lanovkou, jejíž dolní stanice se nachází v Krasetíně u Holubova. Lanovka překonává délku 1752 m a výšku 383 m, turisty přepravuje již od roku 1961.

Kleť, Alpská vyhlídka, foto: Lubor Mrázek

V roce 1957 začala na Kleti výstavba vysílače jižní Čechy (stožár vysoký 116 m), o dva roky později zahájil vysílač pravidelný provoz. V roce 1967 začaly práce na výstavbě vysílače pro přenos druhého a barevného programu Československé televize (výška asi 180 m).

Kleť, plán kruhového rozhledu z vrcholu hory, historická ilustrace, foto: J. Karták

V letech 1958 - 1961 vznikala svépomocí hvězdárna (Hvězdárna a planetárium na Kleti).

Vyhlídková věž na Kleti, Ferdinand Runk, po roce 1825

Legendy a vyprávění :
Na nejvyšší hoře Blanského lesa stál pevný hrad a v něm spravedlivě vládl vladyka Hrozen. Měl jedinou dceru, dobrotivou a sličnou, které říkali Krasava. Ucházelo se o ni mnoho ženichů a zvláště švarný mladík snědých tváří a jiskrného pohledu, o kterém se proslýchalo, že je to sám Belzebub. Když kníže pekel poznal, že jeho proměna je prozrazena, přísahal pomstu za to, že dostal od Krasavy košem. Jednoho dne, když všichni z hradu odjeli na lov, rozpoutal Belzebub nad Kletí děsivou bouřku; lámal pevné hradby hradu a metal kamení do všech stran. Bludný mnich, který šel náhodou okolo, zdvihl kříž a zahnal Belzebuba do pekel. Balvany ležící dodnes na temeni Kleti jsou zbytky onoho mocného sídla rozkotaného ďáblem.

Pohled na Český Krumlov a horu Kleť z Křížové hory, foto: Libor Sváček

Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Turistické zajímavosti v regionu Český Krumlov
Turistické zajímavosti ve městě Český Krumlov
Výstava - Kulturní a přírodní význam Kleti
Lanová dráha Kleť

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung