Český statistický úřad -
oddělení Český Krumlov

 

Adresa :
Český statistický úřad (ČSÚ)
Vyšehrad 169
381 01 Český Krumlov

Telefon :
vedoucí+420 380 711 893
příprava SLDB
(sčítání lidí, domů a bytů)
+420 380 711 893
zemědělství a rodinné účty+420 380 711 782
informační služby00420-337-2306

Úřední hodiny :
pondělí, středa8,00 - 17,00

Organizační struktura :
vedoucí
bez dalšího organizačního členění

Základní působnost :
statistické informace celostátního i regionálního charakteru
terénní zjišťování
sčítání lidu

Ostatní statistické informace poskytuje divize v Českých Budějovicích.

Změny ve vydávání identifikačního čísla organizace a rodného čísla územními statistickými orgány Českého statistického úřadu od 1. ledna 1998

1.

Vzhledem k novým podmínkám, vyplývajícím z reorganizace divizí (správ) ČSÚ a oddělení ČSÚ v okresech, byly na základě rozhodnutí vedení ČSÚ schváleny změny místa vydávání identifikačního čísla organizace (dále jen IČO) a rodných čísel (dále jen RČ) územními statistickými orgány.

Přidělování IČO podle sídla subjektu přešlo od l. září 1997 z oddělení ČSÚ v okresech na příslušné územní divize (správy) ČSÚ v krajských městech (v hl. m. Praze). Oddělení ČSÚ v okresech poskytují subjektům pouze formuláře a informace o přidělování IČO na divizích ČSÚ.

Vzhledem k tomu, že doklady o přidělování IČO v okresech za uplynulé období byly předány na příslušnou územní divizi k archivaci, obracejí se organizace (subjekty) přímo na příslušnou územní divizi v krajském městě (v hlavním městě Praze).

Na území okresů jižních Čech se obracejte na adresu :

Český statistický úřad, divize České Budějovice
odbor výpočetní techniky a gesčních služeb
Žižkova l
370 77 České Budějovice

Telefon : +420 387 311 698, linka 23 nebo 30

2.

Přidělování RČ matrikám bylo od 1. ledna 1998 do 30. června 1998 postupně převáděno z oddělení ČSÚ v okresech na příslušnou územní divizi (správu) ČSÚ v krajských městech (v hl. m. Praze). V případě potřeby v záležitosti ověření správnosti vydaného RČ se instituce (občan prostřednictvím matriky příslušné podle místa narození) obrátí na vedoucího pracovníka oddělení ČSÚ v okrese, který správnost vydaného RČ ověří nebo ověření vyřídí na příslušné divizi (správě).

Jestliže se jedná o osoby narozené na území okresů jižních Čech, obracejte se na adresu:

Český statistický úřad, divize České Budějovice
odbor regionálních analýz a publikací
Žižkova 1
370 77 České Budějovice

Telefon : +420 387 311 698, linka 14 nebo 13

Další informace :
Státní instituce v regionu Český Krumlov
Instituce ve městě Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung