Adresář neziskových organizací v regionu Český Krumlov
 

Seznamy :
Nadace
Obecně prospěšná společnost
Občanské sdružení
Klub
Účelové zařizení církví

 
Nadace
InstitucePrávní formaSídlo
PSČ
Obec
Telefon, MobilFaxE -mail,
Internet
Titul
Jméno
Přijmení
Nadace barokního divadla zámku Český KrumlovnadaceZámek 59
381 01
Český Krumlov
+420 380 711 298+420 380 711 298foundation@ckrumlov.czJarmila Musilová
Finanční podpora těchto projektů: inventarizace fondů barokního divadla (CD ROM), depozit Barokního divadla v Renezančním domě, stipendium - dobová interpretace barokní opery, Oficiální informační systém regionu Český Krumlov
Nadace Hořické pašijenadaceŠebanov 1
382 22 Hořice na Šumavě
+420 603 885 949  František Bublík
Soustřeďuje finanční a materiální, nebo jiné prostředky za účelem pořádání unikátního divadelního představení obnovených Pašijových her.
Nadace Stiftung Foundation Egon SchielenadaceŠiroká 71
381 01
Český Krumlov
+420 380 704 011+420 380 711 191schiele.art.
centrum@ck.ipex.cz

www.schieleartcentrum.cz
Hana Jirmusová
Pronájem objektů v ulici Široká 70,71,72 za účelem kulturní činnosti zejména výstavní, koncertní a pořádání společenských akcí. Poskytuje podpory jednotlivcům i institucím, které vyvíjí činnost v oblasti kultury a umění. Podporuje například výstavy klasického i současného výtvarného umění či chod ateliérů mladých umělců. Podpora výtvarného umění.
Nadační fond Festival komorní hudbynadační fondLatrán 37
381 01
Český Krumlov
+420 380 714 112  RNDr.Csc. Lubomír Braný
Soustřeďuje finanční a materiální, nebo jiné prostředky za účelem pořádání Festivalu komorní hudby ve městě Český Krumlov.


 
Obecně prospěšná společnost
InstitucePrávní formaSídlo
PSČ
Obec
Telefon, MobilFaxE -mail,
Internet
Titul
Jméno
Přijmení
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.Obecně prospěšná společnostŠpičák 114
381 01
Český Krumlov
+420 380 713 042+420 380 712 427icmck@ck.ipex.cz
www.icm.
ckrumlov.cz
Mgr.
Vlastimil
Kopeček
Informační a poradenská činnost zaměřená na cílovou skupinu děti a mládež. Dále projekty: Chráněné bydlení pro mládež z dětských domovů, Bouda - klubové zařízení pro volný čas mládeže a letní tábory s mezinárodní účastí.
Dům s pečovatelskou službou, o.p.s.Obecně prospěšná společnostVyšehrad 260
381 01
Český Krumlov
+420 380 712 370 hana.cadova@raz-dva.cz Hana Čadová
Zajímavé služby: Domovinka, jež umožňuje denní pobyt občanům bydlícím mimo pečovatelský dům. Hygienické centrum, kde mohou senioři využít vany vybavené zvedacím zařízením i perličkové masáže. Cvičební místnost vybavená masážními lůžky a přístroji na pohybová cvičení, půjčovna kompenzační a rehabilitačních pomůcek
Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.Obecně prospěšná společnostŠiroká č. p. 70
381 01
Český Krumlov
+420 380 704 011+420 380 711 191schiele.art.
centrum@ck.ipex.cz

www.schieleartcentrum.cz
Hana Jirmusová
V Egon Schile Art Centrum zajišťuje stálý chod muzea, ateliérů mladých umělců, muzejního obchodu s knihkupectvím a kavárnou s českými specialitami.
Městské divadlo Č.Krumlov, o.p.s.Obecně prospěšná společnostHorní č.p. 2
381 01
Český Krumlov
+420 380 711 775+420 380 711 841divadlo1@ckrumlov.czJan Vozábal
Zpráva budovy Městského divadla Český Krumlov a zajištění divadelních představení, koncertů a vystav. Také spolupořadatelská účast na Slavnostech pětilisté růže, Slavnostech volné tvorby a JAZZ na konci léta Mezinárodního festivalu jazzové a alternativní hudby.
Pro-Sport Č.K, o.p.s.Obecně prospěšná společnostFialková 225
381 01
Český Krumlov
+420 380 713 056
+420 736 634 100
 pro-sport@ck.ipex.czIng. Pavol
Jánoška
Výstavba nových sportovišť, rekonstrukce a modernizace stávajících sportovišť pro širokou veřejnost, např. dětské hřiště na sídlišti Mír atd. Podpora sportující mládeže ve sportovních klubech, ale i školách. Snaha zajišťovat pro město významné soutěže a akce, které by přivedly osobnosti sportovního a společenského života od nás, ale i ze světa. Provozuje plavecký bazén, všesportovní halu, Primacentrum-fitnes, zimní stadion a sportovní ubytovnu v Českém Krumlově.
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., pobočkaObecně prospěšná společnostFrymburk 5
382 79
Frymburk
+420 380 735 121
+420 604 205 705
+420 380 735 121lubos@lipensko.comLuboš
Krejza
Zajišťujě management Fondu malých projektů v regionu Šumava. Sekretariát poskytuje veškeré informace zájemcům a žadatelům o dotace z FMP a může zajistit žadatelům pomoc při zpracovávání projektových návrhů. Výzva dalšího kola FMP bude také prezentovaná na stránkách občanského sektoru.


 
Občanské sdružení
 
InstitucePrávní formaSídlo
PSČ
Obec
Telefon, MobilFaxE -mail,
Internet
Titul
Jméno
Přijmení
Adalbert Stifter Zentrumobčanské sdruženíDobrovodská 80
382 26
Horní Planá
+420 380 738 473  Lenka Hůlková
Projekt: zřízení a provozování studijního a vzdělávacího centra v evropském duchu. Pořádání podzimních Hornorakouských rozhovorů.
ADRA - občanské sdruženíobčanské sdruženíPlešivec 238
381 01
Český Krumlov
+420 380 728 526
+420 606 548 317
  Romana Šnejdová
 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Č.Krumlovobčanské sdruženíZa Tiskárnou 591
381 01
Český Krumlov
+420 380 717 058  Mgr.
Milana Lískovcová
Organizuje ozdravné pobyty dětí se zdravotním postiženým (psychorekondiční pobyty), vzdělávací semináře a rehabilitační plavání. Poskytuje informační servis rodinám se zdravotně postiženými dětmi v oblasti sociální, právní a zdravotní.
Centrum environmentálních informací a služeb Šípekobčanské sdruženíMasná 131
381 01
Český Krumlov
+420 380 704 620 petr.resch@
ckrf.ckrumlov.cz


www.ecn.
cz/csop
Petr Resch
 
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Český Krumlovobčanské sdruženíKaplická 586
381 01
Český Krumlov
+420 380 711 764 icpvp.ck@volny.czMgr. Růžena Marhounová
Poskytuje poradenství pro zdravotně postiženou veřejnost v otázkách sociálně právního poradenství, právního uplatnění, vzdělávání atd.
Česká křesťanská akademieobčanské sdruženíNa Skalce 539
381 01
Český Krumlov
+420 380 769 269 aka@
seznam.cz


www.etf.
cuni.cz/~cka
Ing. Josef Hermann
Pořádá přednášky, odborné semináře pro veřejnost, které mají rozvíjet uplatňování křesťanských hodnot ve společnosti.
Česká společnost elektronikůobčanské sdruženíDolní Dvořiště 39
382 72
Dolní Dvořiště
  csedolni@
najihu.cz


www.pcse.cz
Stanislav Sípal
Klub sdružuje dospělé i děti, kde si rozšiřují odborné a technické znalosti a dovednosti v elektronice a informatice.
Česko-
moravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Český Krumlov
občanské sdruženíDomoradice 1
381 01
Český Krumlov
+420 380 711 405 www.silvarium
.cz/cmmj/
Ing. František Šalát
Úkolem sdružení je společný výkon myslivosti v najaté honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření. Pečuje o bezpečnost v zacházení s loveckými zbraněmi. Zlepšuje životní prostředí zvěře a podporuje sokolnictví. Také zajištuje informační servis pro jednotlivá myslivecká sdružení, kterých je v regionu Český Krumlov kolem 67.
Český červený kříž, obl. spolek ČKorganizace s mezinárodní účastíVyšný 48
381 01
Český Krumlov
+420 380 711 570  Petra Čeloudová
Školí dobrovolné sestry, pečovatelky, zdravotníky zotavovacích akcí, pořádá studijní střediska, soutěže pro zdravotnická družstva, kurzy první pomoci pro podniky, organizace a autoškoly atd. Sociálně slabým vrstvám obyvatelstva poskytuje ošacení. Součástí ČČK je Mládež ČČK, která má své projekty, např. Peer programy zaměřené na prevenci HIV/AIDS a šíření drogových závislostí mezi mládeží. Help - Trans cílem projektu je pomoc hendikepovaným spoluobčanům. Výuka a soutěže první pomoci atd.
Český kynologický svaz - základní organizace Český Krumlovobčanské sdružení381 01
Český Krumlov
+420 380 713 153 pensionlobo
@cmail.cz
Bc. Martin Lobík
 
Český kynologický svaz - základní organizace Frymburkobčanské sdruženíFrymburk 139
382 79
Frymburk
+420 380 735 378+420 380 735 378 Ján
Greňo
Prosazování zájmu sdruženích i jednotlivých obcí při řešení infrastruktury, výstavby veřejných prospěšných zařízení a řešení dopravní obslužnosti a odpadového hospodářství
Český kynologický svaz - základní organizace Velešínobčanské sdruženíVelešín 449
382 32
Velešín
   Jiří
Klíha
 
Český svaz ochránců přírody, ZO 15/02občanské sdruženíLatrán 31
382 32
Velešín
+420 380 331 757 www.ecn.cz/csop 
 
Český svaz ochránců přírody, ZO 15/03občanské sdruženíSvětlík 29
382 16
Světlík
  www.ecn.cz/csopLibuše Majkusová
 
Český svaz ochránců přírody, ZO 15/04 Horní Planáobčanské sdruženísídliště Míru 302
382 26
Horní Planá
  www.ecn.cz/csopIng. Jiří Hána
 
Český svaz ochránců přírody, ZO 15/06 ŠÍPEK Český Krumlovobčanské sdruženíChvalšinská 112
381 01
Český Krumlov
+420 380 704 620 dolansky
@gymck.cz

www.ecn.cz
/csop
Václav Dolanský
Realizace projektu Český Krumlov 2000, kde je hlavní motiv zodpovědnost lidí za stav životního prostředí na konci druhého tisíciletí. Fungující Středisko ekologické výchovy Šípek, které připravuje a realizuje výukové programy především pro školní a předškolní děti.
Český svaz ochránců přírody, ZO 15/07 Vyšší Brodobčanské sdruženíHrudkov 55
382 73
Vyšší Brod
  www.ecn.cz/csopJan Fatura
 
Český svaz rybářů, místní spolek Český Krumlovobčanské sdruženíNa ostrově
381 01
Český Krumlov
+420 380 712 532  Jiří Krýsl
Mate-li zájem dozvědět se více o činnosti místní organizaci Českého rybářského svazu Český Krumlov a místních skupin z Větřní, Horní Plané, Černé z Pošumaví a Chvalšin, informovat se můžete na této adrese.
Český svaz ženobčanské sdruženíPlešivec 358
381 01
Český Krumlov
+420 602 837 109  Mgr.
Dagmar Bohdalová
Víkendy pro ženy, kde se projednávají svazové otázky, konají zajímavé besedy, semináře, ale je i možnost využít služeb masérek, kosmetiček a pedikérek. Organizování módních přehlídek z prodejny Baculka a burz obnošeného šatstva. Společné zájezdy za poznáváním krás našich regionů. ČSZ každoročně organizačně zajišťuje letní tábory pro děti. Na této kontaktní adrese můžete dostat informace o základních organizacích či klubech žen ve městech a obcích regionu Český Krumlov, a to v Kaplici, Blánsku, Dolním Dvořišti, Frymburku, Horním Dvoříšti, Chvalšiny, Lipno nad Vltavou, Malonty, Práčov, Rožmitál na Šumavě a Velešín. Ve městě Č. Krumlov působí 4 organizace, přičemž největší je ZO ČSŽ Latrán.
Český zahrádkářský svaz, základní organizaceobčanské sdruženíŠpičák 142
381 01
Český Krumlov
  www.
zahradkari.cz
František Dvořák
Organizace se zaměřuje na pěstitelství v zahrádkářské osadě.
Hladinová záchranná služba Kovářov -HZSobčanské sdruženíKovářov 190
382 79
Frymburk
+420 380 735 476
+420 602 805 045
+420 380 735 476  MUDr. Miloš Láznička
 
Informační centrum mládeže Český Krumlovobčanské sdruženíŠpičák 114
381 01
Český Krumlov
+420 380 713 042 icmck@ck.ipex.cz
 
www.icm.
ckrumlov.cz
Iva Sonnbergerová
 
Informační centrum občanského sektoru - občanské sdruženíobčanské sdruženíRadniční 29
381 01
Český Krumlov
+420 380 713 422+420 380 713 422icos@ck.ipex.czSimona Jiskrová
ICOS je nově založené občanské sdružení, které je nástupnickou organizací Regionální kanceláře Informačního centra neziskových organizací (ICN, o.p.s. Praha). Jedním z projektů občanského sdružení, je například správa stránek občanského sektoru na OIS.
Jihočeská záchranná brigáda kynologů - SZBK ČR Český Krumlovobčanské sdružení381 01
Český Krumlov
+420 380 712 710daniel.sedlak
@worldonline.cz
Ing. Daniel Sedlák
vyhledávání pohřešovaných osob záchrannými psy - v lavinách, v terénu, zavalené i utonulé osoby
Jihočeské matky, pobočka Český Krumlovobčanské sdruženíSoukenická 37
381 01
Český Krumlov
+420 380 717 105+420 380 717 105 Dana Kuchtová
 
Klub českých turistů Start Český Krumlovobčanské sdruženíDlouhá 100
381 01
Český Krumlov
    
V každém týdnu pořádají tři akce, výlety, vycházky pěší, ale i cyklistické a lyžařské, dále autobusové zájezdy doplněné pěšími túrami. Provozují turistickou ubytovnu v Rožmberku nad Vltavou. Organizují dálkový etapový pochod Krajem pětilisté růže s mezinárodní účastí a pochod Krumlov v máji.
Kulturně zábavný spolek Vltavínobčanské sdruženíObecní úřad Besednice,
382 82
Besednice
+420 380 323 128  Jan Hubený
 
Liga lesní moudrosti The Woodcraft League kmen OTYÓKWAobčanské sdruženíLatrán 31
382 32
+420 380 331 757   
Cílová skupina děti a mládež. Členové kmene Ligy lesní moudrosti se seznamují se životem indiánů v minulosti,ale i současnosti. Připravují si víkendové pobyty v přírodě, např. první jarní východ slunce tradičně přivítají slavnostním ohněm za zpěvu indiánské ranní písně kmene OMAHA. Dále tento víkend zahrnuje hry, poznávání rostlin a zvířat, či sbírání odpadků poházených v přírodě.
Občanské sdružení Drom - Cestaobčanské sdruženíParkán 101
381 01
Český Krumlov
+420 380 711 034  Jan Dunka
Cílová skupina děti a mládež. Zájmová činnost sdružení: Dětský taneční klub, taneční soubor DISKO - ROMO, modelky a karate.
Občanské sdružení Fiorettoobčanské sdruženíRožmberská 256
381 01
Český Krumlov
+420 380 711 601  Věra Hanzlíková
Soubor Fioretto se každoročně podílí na přípravách Slavností pětilisté růže. Mimo slavností vystupují se svým programem na hradech a zámcích, při zahajování plesů a při dalších slavnostních událostech společně s krumlovskými Pištci. Renesanční tance, které soubor tančí, byly rekonstruované podle původních učebnic starých mistrů.
Občanské sdružení Gabretaobčanské sdruženíLoučovice 276
381 01
Loučovice
+420 380 748 060  Alena Schüsserová
 
Občanské sdružení Lipno - Dunajobčanské sdruženíFrymburk 131
382 79
Frymburk
+420 380 735 039  Miloslava Baldová
 
Občanské sdružení Naděje Větřníobčanské sdruženíVětřní 70
382 11
Větřní
+420 604 127 437 robert_bledy@hotmail.comRobert Bledý
 
Občanské sdružení, Ochotnická jednotaobčanské sdruženíObecní úřad Brloh,
382 06
Brloh
+420 380 745 126+420 380 745 119 Libor Lev
 
Občanské sdružení Pastouškyobčanské sdruženíBrloh 51,
382 06
Brloh
+420 380 745 407  Naďežda Šafářová
Členové občanského sdružení se věnují především kulturním aktivitam a práci s dětmi v obci Brloh.
Občanské sdružení Pištci Č.Krumlovobčanské sdruženíLinecká 67
381 01
Český Krumlov
+420 380 711 601  Věra Hanzlíková
Soubor se zabývá výukou na zobcové flétny kolektivní zábavnou hrou. Absolvují ročně řadu vystoupení při významných událostech ve městě Český Krumlov, vystupují na hradech a zámcích i při městských historických slavnostech doma i v zahraničí. Hrajou gotickou, renesanční i barokní hudbu se zpěvem a ukázkami renesančních tanců.
Občanské sdružení Plešoviceobčanské sdruženíPlešovice 10
381 01
Zlatá Koruna
    
 
Občanské sdružení Přední Výtoňobčanské sdruženíPřední Výtoň 38
381 01
Přední Výtoň
+420 380 735 932  František Jakubec
 
PODNETY.CZobčanské sdruženísídliště Vyšný 102/5
381 01 Český Krumlov
+420 380 715 637
+480 721 963 527
 podnety@podnety.czing. Arnošt Bednář
Roman Šimánko
Usiluje o zavedení nové technologie práce s podněty občanů v České republice a v dalších státech EU. Vytváří databázi podnětů na serveru www.podnety.cz. Zřizuje regionální klony sdružení.
Občanské sdružení Rómů-Soužití Č.Krumlovobčanské sdruženíChvalšinská 108
381 01
Český Krumlov
+420 380 711 552+420 380 711 552 Dezider Dunka
Zaměřují se na zachování romské kultury, na rozvíjení talentů romských dětí a mládeže. Zájmová činnost sdružení TERNI GIL´ORI (Mladá píseň), PHURY GIL´ORY (Stará píseň) a ORIENT.
Občanské sdružení Vítkův Hrádekobčanské sdruženíU Jeslí 4
370 01
České Budějovice
+420 387 313 693+420 387 318 306kan@oku-ck.czMiroslav Kovačičín
Zpracovávání stavebního projektu opravy hradu Vítkův Hrádek. S tím souvisí provádění stavebně - historického průzkumu. Cílem projektu je vybudovat zázemí pro provoz hradu a realizaci několika kulturních akcí za rok.
Občanské sdružení Vyšší Hodeniceobčanské sdruženíZahrádka 37
382 92
Rožmitál na Šumavě
    
 
Okresní rada Junáka Český Krumlovobčanské sdruženíChlum u Křemže 13
382 03
Křemže
+420 380 762 251  Václav Martínek
Cílová skupina děti a mládež. Účelové naplňování volného času dětí celoroční prací. Pořádání výprav a letních táborů, kde se děti učí samostatnosti. V regionu Český Krumlov má tato organizace svá střediska, a to v Českém Krumlově, Holubově a Velešíně. Veškeré informace získáte na této adrese.
Okresní svaz PTP - Pomocné technické praporyobčanské sdruženíPo vodě 221
381 01
Český Krumlov
+420 380 714 127  Ing. Karel Podruh
Okresní svaz- PTP je zájmová organizace sdružující občany, kteří byli jako politicky nespolehliví s klasifikací "E" zařazeni v době komunismu v jednotkách PTP ve formě táborů nucených prací. Cílem svazu je kromně hájení práv svých členů, také seznamovat širokou verejnost se čtyřicetiletou dobou totality. Jedná se většinou o výstavy, besedy s mládeží, semináře a vetší akce, které připravují ve spolupráci s jinými organizacemi.
Památkářská obec česko-
krumlovská
občanské sdruženíDlouhá č.p. 30
381 01
Český Krumlov
+420 380 712 697+420 380 711 681 Zbyněk Dočkal
Praktická ochrana kulturního dědictví a přírody ve spolupráci s referátem životního prostředí okresního úřadu a ekologicky zaměřenými občanskými iniciativami. Pořádání seminářů, besed odborně zaměřených na památkovou péči.
Pionýrské Centrum Český Krumlovobčanské sdruženíKostelní 163
381 01
Český Krumlov
+420 380 714 679  Jaroslav Pfeferle
Cílová skupina děti a mládež. Účelové naplňování volného času dětí. Program pro nejmladší, např. Pojďte budeme si hrát, samostatné víkendové akce plné her a soutěží. Pro mládež, např. srazy a Okresní táborové školy. Organizování letních táborů pro mládež.
Rotary club Český Krumlovorganizace s mezinárodním prvkemPO BOX 16
381 01
Český Krumlov
    
 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezkaobčanské sdruženíProstřední Svince 16
382 32
Velešín
+420 387 312 373
+420 380 331 885
  Jaromír Marek
Odborná příprava v oblasti požární prevence, výcvik zásahových jednotek, výchova mládeže, soutěže požárních družstev mládeže i dospělých, preventivní výchova občanů a mládeže. Jak jsou zapojeny sbory dobrovolných hasičů v Občanském sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka v regionu Český Krumlov se můžete dozvědět na této kontaktní adrese. V regionu Český Krumlov je na 70 sboru dobrovolnych hasičů.
Sdružení jóga v denním životěobčanské sdruženíZa Tiskárnou 590
381 01
Český Krumlov
+420 380 717 095  Mgr.
Hana Lauková
Pořádají kurzy cvičení Jógy pro dospělé, školní děti a děti s rodiči. Jóga v denním životě vychází z učení mistra Paramhans svámí Mahéšvaránanda.
Sdružení občanů Horno-
branský rybník
občanské sdruženíNová 63
381 01
Český Krumlov
   Vlastimil Vávra
 
Sdružení občanů Osada pod Větrníkemobčanské sdruženíVětřní 274
382 11
Větřní
    
 
Sdružení Oficiálního informačního systému regionu Č.Krumlovobčanské sdruženíNáměstí Svornosti č.p. 1
381 01
Český Krumlov
+420 380 712 216
+420 605 777 020
+420 380 712 216ois@
ck.ipex.cz

www.
ckrumlov.cz
Mgr. Zdena
Flašková
Projekt Oficiální informační systém regionu Český Krumlov.
Sdružení pro atlantickou spolupráci Český Krumlovobčanské sdruženíHorní č.p. 155
381 01
Český Krumlov
+420 380 712 405+420 380 712 405sas@eic.ipex.czIng. Jan Vondrouš
Projekt TRANSMISE - spolupráce sdružení a města Český Krumlov s občany a městskými reprezentacemi slovenských, slovinských, bulharských, rumunských, estonských, lotyšských, litevských měst v oblasti přenosu informací a zkušeností ze vstupu České republiky do NATO. Konkrétní úkol pořádání seminářů.
Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu CHKO Blanský lesobčanské sdruženíVyšný 59
381 01
Český Krumlov
 +420 380 711 249 Jan Flašar
 
Sdružení pro evropskou integraci v Českém Krumlověobčanské sdruženíHorní č.p. 155
381 01
Český Krumlov
+420 380 712 405+420 380 712 405sas@ck.ipex.czIng.
Jan
Vondrouš
Propagace jednotlivých měst a obcí v Pomalší z hlediska rozvoje cestovního ruchu, zejména podpora příhraničí a přeshraniční cykloturistiky. Společné organizování kulturních akcí.
Sdružení pro občanské záležitosti - SPOZobčanské sdruženíFrymburk
382 79
Frymburk
+420 380 735 278  Marie Boháčová
 
Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Č.Krumlověobčanské sdruženíKostelní 162
381 01
Český Krumlov
+420 380 711 695+420 380 711 523 Alena Švepešová
Cílová skupina žáci ZUŠ Český Krumlov. Pomáhá organizovat koncerty, semináře a akce mezinárodního charakteru např. působnost žáků v JUNIOR EUROPA orchestru. Do soutěží poskytuje ceny a odměny pro úspěšné žáky ZUŠ. Dále organizuje letní tábory zaměřené na sborový zpěv a dramatickou tvořivost.
Sdružení rodičů Kruhobčanské sdruženíAlšova 60
382 82
Benešov nad Černou
+420 380 322 256 penka@atlas.czJana Chuchmová
 
Sdružení zdravý životní stylobčanské sdruženíChmelná 24
382 03
Křemže
+420 380 741 021  PhDr.Csc Miluše Kubíčková
 
SON-sdružení nájemníků MO Č.Kobčanské sdruženíŠpičák 125
381 01
Český Krumlov
+420 380 714 906  Ing.
Josef
Musil
Provozovat na území České republiky poradny SON s cílem poskytovat členům právní a odborné informace o nájemních vztazích k bytům a nebytovým prostorám, které neslouží k podnikání.
Společnost pro spolupráci s národy východuobčanské sdruženíPlešivec, Věncova 221
381 01
Český Krumlov
   František Laštovka
 
Spolek přátel Šumavy - Böhmerwald-
verein
občanské sdruženíVětřní 242
382 11
Větřní
+420 380 732 801  Ema
Marxová
 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků Jihočeská pobočka.občanské sdruženíHorní č.p. 155
381 01
Český Krumlov
  wimmerova@
knih-ck.cz
Daniela Wimmerová
Usiluje o soustavné zvyšování knihovnické a informační práce pořádáním seminářů,odborných besed a společenských akcí určených především pro knihovníky, např. pravidelné Malé podzimní setkání, Literární Šumava atd.
Šance - sportovně kulturní klub v Novohradských horáchobčanské sdruženíBenešov 266
382 82
Benešov nad Černou
+420 386 320 264  Jan Ochozka
 
Umělecká Besedaobčanské sdruženíHorní č.p. 2
381 01
Český Krumlov
+420 380 712 390+420 380 711 528 Šárka Havlíková
Projekty: Živý Betlém, JAZZ na konci léta Mezinárodní festival jazzové a alternativní hudby, spolupořadatelská účast na Festivalu staré hudby a výstav.
Vojenské sdružení rehabili-
tovaných
občanské sdruženíVyšný 148
381 01
Český Krumlov
+420 380 714 061  Mojmír Benedikt
 
Vyšebrodské sdružení historickéobčanské sdruženíHrudkov 41
382 73
Vyšší Brod
+420 380 746 621  Jiří Anderle
Projekty: zřídit naučnou stezku po zbytcích bývalé vodní elektrárny u V. Brodu, vydat poválečné pokračování kroniky města V. Brod, dokončit první část soupisu kapliček a božích muk, osadit významnější stavby ve městě V. Brod tabulkami o jejich historii a atd.


 
Klub
InstitucePrávní formaSídlo
PSČ
Obec
Telefon, MobilFaxE -mail,
Internet
Titul
Jméno
Přijmení
Klub přátel kulturní KapliceklubMěstská knihovna Nové domky 643
382 41
Kaplice
  knihovna@
cb.bohem-net.cz
Jiřina Kostková
 


 
Účelové zařizení církví
InstitucePrávní formaSídlo
PSČ
Obec
Telefon, MobilFaxE -mail,
Internet
Titul
Jméno
Přijmení
Křesťanská společnost SLOVO ŽIVOTA Český Krumlovobčanské sdruženíP.O.BOX 42
381 01
Český Krumlov
+420 603 717 105  Petr Petrášek
Evangelizační činnost
Sbor Badatelů Bible v Českém Krumlově Velešín 440
382 32
Velešín
+420 380 746 163
+420 723 020 570
+420 380 746 163A.Lelkes@
worldonline.cz

www.svedkovejehovovi-ck.cz
Antonín Lelkeš
Sbor se podílí na biblické vzdělávací činnosti.

Další informace :
Občanský sektor v regionu Český Krumlov

 

Garantem občanských stránek je Informační centrum občanského sektoru ICOS Český Krumlov Informační centrum občanského sektoru - občanské sdružení


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 26. ledna 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung