Region
  Státní instituce v regionu Český Krumlov  
  Správa Národ- ního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku  

 

  Zámek

  Město