Region
  Státní instituce v regionu Český Krumlov  
  Český telekomu- nikační úřad - odbor pro jihočeskou oblast

 

  Zámek

  Město