Nová Ves
Nová Ves 1999, foto Ing. Ladislav POUZAR

Průvodce obcí a okolím

Nová Ves je krásná jihočeská vesnice, usazená mezi kopci, obklopena lesy a zatím málo poškozenou přírodou.

První zmínka o Nové Vsi je z roku 1379, kdy byla vedena v soupisu poddanských vesnic pánů z Rožmberka. Vznikla jako pár chalup dřevorubců, které byly založeny v nekonečných lesích Šumavy.

Původní obyvatelé lesy káceli a vypalovali a počala vznikat první políčka a pastviny. Z dřevorubců se časem stali zemědělci i ochránci lesů. Kraj byl poměrně chudý a po staletí se profese lidí neměnily. V zimě, kdy se nemohlo do lesů a na pole, pracovali lidé doma a vyráběli dřevěné nářadí, dřeváky, dřevěná kola k vozům a další dřevěné potřeby. Tyto výrobky se prodejem dostaly daleko do kraje a zručnost novoveských lidí byla velmi známa.

V pozdějších letech, kdy se začal vytvářet profil obce, se středem stala kaplička a s ní sousedící kovárna.

Nová Ves - Centrum obce - kovárna a kaplička, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Kaplička - boční pohled, foto Ing. Ladislav POUZAR

Žil zde lid veselý a zbožný. Dochované zvyky veselic, svateb i pohřbů to dosvědčují. Dochovaná "Boží muka" vítala na cestách při příjezdu do obce. Nabádala k pokřižování, zastavení i zamyšlení. I smuteční průvod, který z obce doprovázel zemřelého, se u kapličky Božích muk zastavil a bylo zde poslední jeho rozloučení s vesnicí. Všechny čtyři výklenkové kapličky jsou v evidenci Státního ústavu památkové péče jako památkově chráněné objekty.

Nová Ves - Výklenková kaplička 1, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Výklenková kaplička 2, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Výklenková kaplička 3, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Výklenková kaplička 4, foto Ing. Ladislav POUZAR

Po staletí procházela obcí lidová architektura. Zanechala své obrazy na štítech starších statků a usedlostí. Dosti lidí, kteří nevlastnili zemědělskou půdu, se zabývalo zednickými a stavebními profesemi a svoji šikovnost vepsali do fasád selských domů a statků.

Nová Ves - Historická zástavba a domovní štíty, celkový pohled, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Historická zástavba a domovní štíty, celkový pohled, foto Ing. Ladislav POUZAR
Nová Ves - Památkově chráněná rolnická usedlost č.p. 14, polocelek, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Památkově chráněná rolnická usedlost č.p. 14, polocelek, foto Ing. Ladislav POUZAR

Původní vesnická stavení a dochovaná překrásná štítová výzdoba selských stavení.

Nová Ves - Původní vesnická stavení, celkový pohled, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Původní vesnická stavení, celkový pohled, foto Ing. Ladislav POUZAR
Nová Ves - Dochovaná překrásná štítová výzdoba selských stavení, celkový pohled, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Dochovaná překrásná štítová výzdoba selských stavení, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Dochovaná překrásná štítová výzdoba selských stavení, celkový pohled, foto Ing. Ladislav POUZAR

Páni z Rožmberka, jeden z nejmocnějších a nejslavnějších rodů v Čechách, byli i hospodáři. Taktéž i většina Schwarzenberků. Jejich vodní díla jsou obdivována i dnes a hovoří se o nich s úctou. Na území naší obce byly vystavěny dva velké rybníky počátkem 18. století - Horní novoveský a Dolní novoveský. Bylo to v době, kdy se zaváděl pravidelný chov ryb pro zásobování panství. Horní rybník o rozloze přes 4 ha sloužil svému účelu stále. Dolní rybník o rozloze více než 20 ha byl několik desetiletí přeměněn v louky. V roce 1997 byl znovu vybudován a zavodněn. Svojí krásou a umístěním podtrhuje jedinečnost jihočeské krajiny. O rok později byl dobudován soukromý rybník "Jílek" v Českých Chalupách, které tvoří součást obce Nová Ves.

Nová Ves - Dolní novoveský rybník, rozloha 20 ha, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Dolní novoveský rybník, rozloha 20 ha, foto Ing. Ladislav POUZAR
Nová Ves - Dolní novoveský rybník, rozloha 20 ha, hráz, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Dolní novoveský rybník, rozloha 20 ha, hráz, foto Ing. Ladislav POUZAR
Nová Ves - Horní novoveský rybník, rozloha 4 ha, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Soukromý rybník Jílek v Českých Chalupách, rozloha 0,9 ha, foto Ing. Ladislav POUZAR

Koncem 19. století vzniká pro Novou Ves potřeba učit mládež a napomáhat vzdělání obyvatel. Je schválena stavba nové školy, která se uskutečnila v roce 1913. Dnes budova školy slouží dětem jako škola mateřská. Děti školního věku dojíždějí do školy v několik kilometrů vzdáleném Brloze.

Nová Ves - Původní školní budova slouží i dnes, foto Ing. Ladislav POUZAR

V 70. letech vybudovala obec pro "omladinu" sportovní hřiště s dobře vybaveným zázemím. Působí zde místní fotbalový oddíl.

Nová Ves - Fotbalové hřiště se zázemím, foto Ing. Ladislav POUZAR

Od nepaměti je Nová Ves ponořena do zeleně statných stromů. Je to jak u hřiště, u hospody, kde je krásné posezení "Pod kaštany" a také u pomníku padlých občanů z I. a II. světové války. Jejich jména na pomníku připomínají krutost a nesmyslnost válek a lidské utrpení a bolest.

Nová Ves - Pomník padlých z I. a II. světové války, foto Ing. Ladislav POUZAR

Všechny důležité změny a nařízení v obci vycházejí z budovy Obecního úřadu. Při zběžném pohledu by málokdo věřil, že tato ze starého přestavěná "chalupa", ukrývá v sobě kanceláře Obecního úřadu, knihovnu, kulturní sál, krásné zdravotní středisko i místnosti k přátelskému posezení.

Budova Obecního úřadu Nová Ves, foto Ing. Ladislav POUZAR

Samotná obec má k sobě připojené České Chalupy a "Jednoty", což jsou roztroušené usedlosti po okolních svazích a údolích.

Horní část obce Nová Ves, foto Ing. Ladislav POUZAR Horní část obce Nová Ves, foto Ing. Ladislav POUZAR

Nová Ves - Osada České Chalupy, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Osada České Chalupy, foto Ing. Ladislav POUZAR

Jako stříbrná nit se mezi poli a loukami vine Novoveský potok, který do vesnice přináší čistou vodu a napájí rybníky.

Novoveský potok s hradly na zadržení vody, foto Ing. Ladislav POUZAR

Ani staletí se nepostavila pokroku do cesty. V posledních desetiletích se postavilo hodně nových domů a zavedly se všechny vymoženosti techniky. Stojí tak dnes vedle sebe "staré i nové". Jenom každé ukazuje svou dobu.

Nová Ves - Nová zástavba rodinných domků, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - Nová zástavba rodinných domků, foto Ing. Ladislav POUZAR
Nová Ves - stará původní selská stavení, foto Ing. Ladislav POUZAR Nová Ves - stará původní selská stavení, foto Ing. Ladislav POUZAR
Karel Vochozka, kronikář obce

Další informace:
Obecní úřad Nová Ves
Mikroregion Podkletí© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 15. července 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung