Holubov
s osadami Krasetín a Třísov v čase a proměnách

strana: 1   2

Další památky:
Poblíž železniční zastávky v Holubově je od roku 1931 osazena pamětní deska Karlu Kovařovicovi - hudebnímu skladateli a šéfu opery Národního divadla v Praze, který zde v památném kraji doudlebském pravidelně trávil chvíle odpočinku. Deska byla odhalena 16. srpna 1931 na paměť 10. výročí skladatelova úmrtí.

Železniční stanice Holubov, letecký pohled Holubov, pamětní deska skladateli Karlu Kovařovicovi 1, foto: Jan Kříž

Po cestě o kousek výš je od roku 1921 umístěn Pomník padlým vojínům v I. světové válce, kteří pocházeli z našich osad. Podobně je v Krasetíně na návsi od roku 1948 vybudován Pomník obětem II. světové války, kdy v době heydrichiády byli popraveni krasetínští občané. Každoročně je zde konána vzpomínková slavnost.

Holubov, pamětní deska skladateli Karlu Kovařovicovi 2, foto: Jan Kříž Holubov, pomník padlým vojínům z I. sv. války, foto: Jan Kříž Krasetín - Památník obětem II. světové války, foto: Jan Kříž

Okolí: Náves v Holubově, v pozadí s Kletí, foto: Jan Kříž
Dominantním prvkem v okolí je hora Kleť. Se svou výškou 1084 m.n.m. je nejvyšším vrcholem Blanského lesa. Na vrcholu je od roku 1825 postavena rozhledna, zvaná též jako Josefova. Za jasných dnů je odtud možno vidět vrcholky Alp v oblasti Dachstein. Od roku 1925 zde pak stojí turistická chata, podle své patronky kněžny Terezie ze Schwarzenberku nazvaná Tereziina. V padesátých letech byla na Kleti zbudována lyžařská sjezdovka a od roku 1961 vede z Krasetína - Vyhlídky lanová dráha na Kleť s délkou trasy 1792 m. Na vrcholu Kleti stojí rovněž od 60. let televizní vysílač pro jižní Čechy. První vysílač byl 116 m vysoký, později byl nahrazen modernějším o výšce 175 m. Na vrcholu Kleti byla v 60. letech zbudována hvězdárna, ve které řadu let pracoval světoznámý doc. Dr. Antonín Mrkos. Program hvězdárny je zaměřen na výzkum a vyhledávání planetek (asteroidů) a komet.

Škola:
Stavbou školy v Holubově (http://www.mujweb.cz/www/zsholubov) byla v roce 1891 pověřena nově ustavená místní školní rada poté, co přestala dostačovat kapacita školní budovy ve Křemži. Plán školy vypracoval zřejmě knížecí stavitel, protože budova je vystavěna ve stylu tehdy stavěných knížecích hájoven. Stavba byla zadána mistru zednickému Janu Patchovi z Českých Budějovic a mistru tesařskému Václavu Stockingerovi ze Šindlových Dvorů. Již 17. srpna 1893 byla budova úředně předána, 3. září 1893 byla vysvěcena a 18. září 1893 v ní bylo zahájeno vyučování.

Holubov - budova školy, zadní trakt, foto: Jan Kříž Holubov - budova školy, přední pohled, foto: Jan Kříž

Do dvou tříd bylo zapsáno celkem 151 žáků. Z Holubova 41, z Krásetína 55, z Třísova 42 a z osady Adolfov 13 dětí. Holubov - škola, interier 1, foto: Jan Kříž Protože škola dále nemohla pojmout stále se zvyšující počet dětí, bylo v roce 1898 na původně přízemní budovu přistavěno druhé patro a škola byla přeměna na trojtřídní. Koncem roku 1937 byl do školní budovy zaveden vodovod. V roce 1948 byla po 55 letech provedena nákladná oprava školní budovy. Byla vyměněna všechna okna, byla kompletně opravena elektroinstalace a osvětlení, byl zaveden školní rozhlas a škola byla celá vymalována. Sociální zařízení ve škole byla vybudována v roce 1954. V roce 1970 bylo ve škole zřízeno ústřední topení, zpočátku na koks, později bylo předěláno na topný olej. To bylo v roce 1997 v souvislosti s plynofikací obce přeměněno na topení zemním plynem. Prvním řídícím učitelem byl František Jindra, který na škole působil celkem 25 roků (1893-1919). Dlouho také vedl školu Rudolf Polák (1930-1940), Petr Zimmermann (1948-1966) a Karel Švec (1966-1996).

Mateřská škola (http://ms.holubov.cz/) se dříve nacházela v budově Obecné školy, od roku 1975 má novou, moderní samostatnou budovu.

Rozvoj obce:
Velký rozvoj nastal po II. světové válce. V 60. letech byla zbudována nová, rozšířená komunikace z Holubova do Krasetína, v Holubově byly postaveny byty pro zaměstnance vysílače Kleť. Všechny osady mají moderní vodovod, prodejny, hostince, Holubov je z 90. let plynofikován. V Holubově i v osadách postupuje výstavba rodinných domků. V 80. letech byla v Krasetíně a v Třísově zbudována koupaliště, v 90. letech byl upraven jako rekreační rybník v Holubově.

Třísov, koupaliště, foto: Jan Kříž Holubov, rekreační rybník, v pozadí s Kletí, foto: Jan Kříž

V současné době intenzivně probíhá v Holubově výstavba Čistírny odpadních vod, která je rozsahem prací zatím největší stavbou v obci.

Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 2 Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 9

Náš kraj je typickou podhorskou oblastí a tomu odpovídá i zemědělská činnost.

Život v obci:
Až do současnosti jsou v obci udržovány některé tradice a zvyky. Mezi ně patří Masopust v Holubově, slavení Velikonoc s řehtáním a pomlázkou, stavění májů, posezení "pod kaštany" v Třísově na návsi a posvícenské zábavy v Třísově a v Krasetíně.

Holubov 2001 - masopust Holubovský masopust

Dříve působilo v obci více organizací a spolků, v současné době jsou to především hasiči. Každá z osad má svou složku Sboru dobrovolných hasičů, v Holubově je to asi 80 členů, v Třísově 90 členů a v Krasetíně 60 členů. Úspěšně se zúčastňují soutěží a příkladně se starají o své nástupce z řad mládeže.

Holubov - VIII. ročník hasičských soutěží Holubov - družstvo mladých hasičů s trofejemi

Žákovský oddíl kopané, který v Holubově rovněž působí, v současné době hraje v okresní soutěži.

Sportovní klub Holubov, fotbalový oddíl žáků 2000 Holubov - Žákovské fotbalové družstvo 2001

V 90. letech zde byl založen i skautský oddíl, který si postupně získává stálé příznivce.

Skauti v Holubově 2 Skautský tábor - nástup, skauti z Holubova 2000

Začátkem 90. let navázal Obecní úřad v Holubově vztahy se švýcarskou obcí Guggisberg (http://www.guggisberg.ch) a od té doby proběhla celá řada vzájemných setkání a výměnných zájezdů. Další zahraniční kontakty jsou s rakouskými obcemi Keffemark a Reinbach (http://www.rheinbach.com).

Holubov - setkání se zástupci švýcarského Guggisbergu Holubov - Guggisberg - setkání v Triobaru

strana: 1   2

 

Ivan Svoboda, kronikář obce

Další informace:
Mikroregion Podkletí
Senzitivní mapa Mikroregionu Podkletí
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 26. července 2001 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung