Výstavba bytových domů v obci Dolní Třebonín
 

Nabídka samostatných rodinných domků

Zastavěná plocha je 110 m2, obytná plocha 70 m2 (jen přízemí). Obývací pokoj má 31,65 m2, ložnice 14,96 m2, kuchyň 6,12 m2, koupelna 7,60 m2, chodba a schodiště 9,73 m2. Domek je připraven na stavbu patra, kam je již vyvedena voda, odpad, topení a schodiště. Součástí stavby je koupelna, WC a pochopitelně plynové topení. Druhé patro je možno dostavět na objednávku.

Předpokládané náklady jsou cca 250 až 300 tis. Kč (dle náročnosti). Ke každému domku je pozemek o rozloze cca 500 m2. Cena domku včetně pozemku je 2.350.000,- Kč. Na objednávku je možno postavit i garáž, cena včetně vrat, dveří, okna a fasády 104.000,- Kč.

Domky jsou nyní ve stádiu hrubé stavby (montují se krovy). K předání budou v červenci roku 2003. Při uzavření smlouvy je nutno složit min. 700.000,- Kč, zbytek je možno zaplatit ve splátkách 2 x 500 tis. + 1 x 650 tis. Kč. Z vyjímkou první splátky je možno výši dalších splátek stanovit individuelně, stejně tak i termíny jejich splacení. Poslední splátka musí být uhrazena před předáním domku.

Samostatný domek

Počátkem roku 2001 rozhodlo zastupitelstvo obce o zahájení bytové výstavby s cílem získat ke stávajícímu počtu obyvatel obce co nejvíce nových občanů, a to jako záruku udržení školy, školky, pošty, dopravní obslužnosti a v neposlední řadě i vyššího příjmu z daní do obecní pokladny.

Vzhledem k tomu, že Dolní Třebonín je malá obec čítající cca. 65O obyvatel, nebylo možno celou akci financovat z obecního rozpočtu, takže jedinou cestou bylo vícezdrojové financování projektu. Po zjištění, že o projekt výstavby bytových domů je velký zájem, uzavřela obec s budoucími stavebníky smlouvy o smlouvě budoucí nájemní a kupní. Pro I. etapu výstavby, která zahrnovala 20 bytových domů o 80 bytech, byl stanoven základní vklad ve výši 225.000,- Kč na jeden byt. Rozpočet dále kalkuloval se státní dotací ve výši 400.000,- Kč a zbytek nákladů pokryl hypotéční úvěr 460.000,- Kč. Měsíční nájemné, které představuje splátku úvěru, bylo předběžně vypočteno na 3.300,- Kč na 1 byt.

Dvojdům Honza - pohled boční, zahradní a uliční

Dvojdům Honza - půdorys přízemí a podkroví

Ze vkladu stavebníků obec nejprve vykoupila pozemky o celkové výměře téměř 7,5 ha. Tuto operaci provázela řada problémů, neboť se jednalo o výkup od dvaceti různých majitelů. Následně byla zahájena samotná stavba. Domy postavené po věnec byly vloženy jako zástava pro hypotéční úvěr v celkové výši 36.500.000,- Kč. Nebylo také lehké vybrat takový projekt domů, který by splňoval především ekonomické možnosti obce a zároveň zajišťoval pohodlné i úsporné bydlení. Nemenší důraz byl kladen i na estetickou hodnotu jednotlivých domů, stejně jako celé zástavby.

Dům Honza se čtyřmi bytovými jednotkami - pohled uliční, zahradní a boční

V průběhu realizace I. etapy už probíhaly přípravy II. etapy, která zahrnuje výstavbu dalších 13 bytových domů o 52 dvou bytech a dále 12 samostatných domků. Systém financování je stejný jako v I. etapě. Na stavbu bytových domů je již přiznána dotace od Státního fondu rozvoje bydlení, o dotaci pro rodinné domky doposud jedná Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dolní Třebonín - situace

Byty vybudované v I. etapě předala obec nájemníkům v říjnu 2002, kdy už zbývalo jen dokončit terénní úpravy a oplocení, které si nájemníci hradí sami. U každého bytového domu je pozemek o velikosti cca 8 arů.

Dolní Třebonín - letecký pohled

Pro velký zájem připravuje obec Dolní Třebonín III. etapu výstavby, která bude zahrnovat 14 bytových domů a pravděpodobně l0 bytů v řadových domech. Všichni zájemci o výstavbu mají možnost na základě vlastních návrhů upravit vnitřní členění bytů, mohou si objednat dlažbu, obklady i podlahy dle vlastního výběru, atd. Doba výstavby jedné etapy je zhruba l0 měsíců. Drtivou většinu nových nájemníků tvoří obyvatelé panelových sídlišť z Českých Budějovic a Českého Krumlova. Tato skutečnost jen potvrzuje správnou volbu vedení obce, které na samém počátku výstavby vsadilo na velice výhodnou polohu místa vzhledem k Českým Budějovicím a Českému Krumlovu.

Další informace :
Dolní Třebonín© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 11. prosince 2002 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung