Heršlák
 

Nadmořská výška 660 m.
Osada Český Heršlák je dnes součástí Horního Dvořiště.

Historie obce :
První zmínka o osadě Český Heršlák je z roku 1316.

Tvrz Heršlák:
V místech nynější osady Český Heršlák stávala původně středověká tvrz. První zpráva o tvrzi Heršlák pochází již z roku 1289, kdy bratři Čeněk z Doudleb a Dominik z Pasovar odevzdali klášteru ve Vyšším Brodě desátek z majetku. Na konci 14. století zde pobýval loupeživý rytíř Beneš Macuta. Také v dalším období se majitelé tvrze často střídali. Oldřich Roubík z Hlavatec ji prodal bohatému hornorakouskému měšťanskému rodu Cinišpánů. V roce 1468 tvrz získal Zdeněk ze Šternberka a záhy ji prodal Lvu z Rožmitálu. Na krátký čas Heršlák získal Jiří ze Švamberka, později Jindřich z Rožmberka. Ve druhé polovině 15. století byla tvrz při vlastnických sporech pobořena. Znovu byla pobořena a vypálena roku 1626 za selských bouří v Horním Rakousku. Tvrz byla stavebně obnovena Janem Hynkem Vamberským a hospodářský rozvoj zaznamenala po roce 1646 za držení Matyáše z Muckenberka. Za vlády rakouského rodu Kaisersteinů byl uváděn Heršlák jako rytířské sídlo s kaplí, pivovarem, sladovnou, hospodou, mlýnem, pilou a rybníky. Roku 1714 získali tvrz zpět Muckenberkové a spravovali ji až do konce 18. století. Tvrz zpustla a zanikla během 19. století.

V roce 1871 byla v obci otevřena nová železniční stanice Český Heršlák na trase České Budějovice - Linec. Tato dopravní spojnice umožňovala spojení Čech s Rakouskem, Itálií a Švýcarskem. Denně tudy projíždělo 10 rychlíků, 10 osobních vlaků a 18 nákladních vlaků. Důležitost tratě vzrostla během 1. světové války, neboť zde projížděly vojenské transporty s válečným materiálen a potravinovými zásobami pro jižní frontu v Itálii.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 15. září 1999 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung