Černice
 

Nadmořská výška 513 m.
Osada je dnes součástí obce Mojné.

Historie obce :
První písemná zmínka o Černici je z roku 1315, kdy ji Bavor ze Strakonic daroval klášteru Zlatá Koruna za to, že v klášteře mohl být pohřben. V roce 1787 po zrušení zlatokorunského kláštera byla obec připojena k panství krumlovskému. Raně gotický kostel sv. Máří Magdalény byl goticky přestavěn v letech 1483-1491 a věž kostela byla upravena roku 1818. Na klášterních dvorech u Černice se pěstovalo žito, oves, ječmen, pšenice a hrách, chovaly se zde především ovce a hovězí a vepřový dobytek pro vlastní potřebu. Povinnosti poddaných byly uvedeny v urbáři z roku 1773, kdy poddaní odváděli obilní desátek z pšenice, žita a ječmene, díl ze zelí a vymláceného ovsa. V roce 1850 měla obec Černice spolu s osadami Mojné a Záhorkovice 547 obyvatel a v roce 1996 obec Mojné s osadami Černice a Záhorkovice 202 obyvatel.

První písemná zmínka o obci Mojné je z roku 1315 a její osud byl totožný s obcí Černice.

Památkové objekty v obci :
 

Kostel sv. Máří Magdalény - raně gotický, goticky přestavěn v 15. století.

 

Zemědělská usedlost č.p. 3 v Záhorkovicích.

  Černice, kostel s původem ve 13. století

V obci Mojné se udržují původní lidové obyčeje - mojenský masopust, pouť a Havelské posvícení.

Archeologické nálezy :
Náhodně nalezený kamenný mlat z doby kamenné.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 30. července 1999 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung