znak Sdružení lipenských obcí


Sdružení lipenských obcí
Účel založení:

Sdružení lipenských obcí bylo založeno v červnu roku 1991 za účelem hájit zájmy oblasti jako celku, stanovovat a dodržovat priority řešení problémů tak, aby přinášely maximální prospěch celé oblasti. Cílem je vytvořit v oblasti hodnotné prostředí, kde budou bezkonfliktně vedle sebe existovat:

 • zajímavé prostředí pro život stálých obyvatel
 • hodnotná letní i zimní rekreace
 • zachovalá příroda typická pro předhůří Šumavy
 • nezávadné vodní prostředí ve vodní nádrži Lipno
 • Členové sdružení:

  1. Nová Pec
  2. Horní Planá
  3. Černá v Pošumaví
  4. Frymburk
  5. Přední Výtoň
  6. Lipno nad Vltavou
  7. Loučovice
  8. Vyšší Brod
  9. Hořice na Šumavě
  Loučovice Lipno nad Vltavou Frymburk Frymburk Černá v Pošumaví Černá v Pošumaví Horní Planá Horní Planá Hořice na Šumavě Hořice na Šumavě Vyšší Brod Vyšší Brod Přední Výtoň Schématická mapa členských obcí

  Předsednictví:

  Každá obec má ve Sdružení lipenských obcí právě jednoho zástupce, starostu obce. Předsednictví je udělováno jednou za 2 roky jedné z členských obcí, přičemž předsedou se automaticky stává její starosta. Tento rok předsednictví připadlo obci Černá v Pošumaví v čele s ing. Janem Novákem

  Realizované projekty:

  Největším a nejvýznamnějším společným projektem byla výstavba páteřové cyklostezky z Nové Pece do Vyššího Brodu, podporovaná z programu Phare CBC, za zhruba 89 mil. Kč. Z ostatních společných projektů lze jmenovat např. proznačení cyklostezek na pravém břehu jezera s podporou Fondu malých projektů Phare a ze stejného fondu podporované projekty na informační materiály sloužící k společné prezentaci sdružení na veletrzích cestovního ruchu.

  Vztahy se zahraničím:

  Každá jednotlivá obec ve sdružení, udržuje aktivní vztahy s mnoha partnerskými obcemi v Rakousku i Německu a vzhledem ke společné hranici našeho mikroregionu s těmito zeměmi, má tato spolupráce zásadní význam ve vztahu k čerpání prostředků z programů přeshraniční spolupráce fondů Evropské unie.

  Plány do budoucna:

  Plány sdružení do budoucnosti vycházejí z cílů definovaných při založení sdružení a jsou to zejména pro život mikroregionu nutné projekty. Patří mezi ně sjezdovka a lanovka na Hraničník a Alpu pro zimní turistickou sezónu, otevření dvou daIších hraničních přechodů v Kyselově pro cyklisty a v Zadní Zvonkové pro osobní automobily, s tím související internacionalizace dopravní sítě s Evropskou unií. Dále výstavba skupinového vodovodu Horní Planá - Lipno a v neposlední řadě i plynofikace mikroregionu Lipenska a zdokonalování společného internetového informačního systému. Naším cílem je vytvořit, při zachování přírodních a krajinných hodnot okolí Lipenské nádrže, pro místní obyvatele i četné návštěvníky prostředí, kde budou rádi žít a kam se budou rádi vracet.  © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
  Počet přístupů na tuto stránku od 25. října 2000 : TOPlist 0

  English versionDeutsche fassung