Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o.

 

Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o.

Adresa :
Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o.
Nábřeží Svatopluka Čecha 859
374 01 Trhové Sviny

Telefon / Fax:
+420 386 322 565

Historie:

V roce 1932 získaly obce Trhové Sviny a Besednice odkoupením lesní majetek hraběte Karla Jiřího Buquoye o výměře 480 ha. Ve smlouvě trhové se stanovilo, že polesí Soběnov (Kohout) o ploše 480 ha, 29 arů a 86 m2 přechází do společného vlastnictví obou obcí dnem 1. října 1932. Byl určen poměr 65% pro Trhové Sviny a 35% pro Besednice. V roce 1936 byla na vrcholu Kohouta ( 870 m n.m.) uspořádána velká národní slavnost, kterou Trhové Sviny spojily se sjezdem rodáků. Oslavu organizovala Národní jednota pošumavská s mottem "Po 300 letech česká půda do českých rukou, hajme ji železem a krví". Na paměť převzetí polesí Slepičích hor obcemi Trhové Sviny a Besednice, byla na vrcholu hory Kohout odhalena pamětní deska. Neslavný čas obecních lesů nastal během světové války, který přes určité obnovení vlivu obcí v letech 1945 až 1951, pokračoval až do roku 1991.

Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o.

Současnost:

Společná lesní správa obecních lesů byla rozhodnutím obecních zastupitelstev Trhových Svinů a Besednice ve dnech 26. a 27. srpna 1991 obnovena a 1. ledna 1992 se začalo po šedesáti letech vlastně znova. Byla zřízena lesní správa v Trhových Svinech, dva lesní úseky a obnovena lesní školka v Besednicích. Ke společnému majetku obcí byl přidán i majetek kmenový. Celková plocha lesů je dnes 1 022 ha. Od roku 2000 se Společná lesní správa obcí Trhové Sviny a Besednice přetváří na novou společnost lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. Hlavní činností společnosti je obhospodařování obecních lesů, školkařství, odborná správa lesů, poradenská činnost, nákup a prodej dřeva, poskytování rekreace v bývalé myslivně na hoře Kohout.

Další informace :
Seznam podniků a firem v regionu Český Krumlov
Seznam podniků a firem ve městě Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 5. dubna 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung