Českokrumlovsko se stalo Internetovým premiantem

V březnu loňského roku proběhla v rámci kampaně "Březen - měsíc Internetu" akce Týden Internetu ve městě Český Krumlov. Díky existenci Sdružení OIS, již existujícím vazbám a komunikačním kanálům a velké kumulaci osvícených lidí na nejvyšších místech se náš "týden" stal vzorem pro další města, která obdobnou kampaň také připravovala.

V rámci týdne Internetu, který získal na Českokrumlovsku regionální charakter, protože některé akce probíhali také v Kaplici, Velešíně a Křemži, proběhly například tyto akce:

Celá akce se setkala s mimořádným ohlasem v okrese i mimo něj. Zde je jeden z nich:

...škoda jen, že Týden Internetu trval jen dva týdny (Krumlov, Kaplice, Velešín), ono to chce čas. Co vidím jako vážnou škodu, je skutečnost, že podnikatelé, poskytovatelé služeb, výrobci zůstávají v pozadí, nejeví zájem o využívání OIS, jeho rozvoj, nepodílí se aspoň na financování, sponzoringu OIS a prostředí kolem něho. Celá řada z nich totiž ani neví jak velký význam toto prostředí má, žijí jen z podstaty okolí, ať už historického, turistického ale i internetovského. Přesto, že tvrdě kapitalisticky podnikají, dost mi to připomíná komunistický způsob "žití na dluh budoucnosti". Bez investic do technologií, informací, vzdělávání a podpory místních aktivit to prostě nejde. Příklad jako pro děti: Kdo přináší peníze? Turisté. Kde utrácí peníze? Ve službách, v obchodech. Kdo je sem přiláká? Informace, propagace historie a okolí. Kdo má platit za informace? Bylo by logické - podnikatel, ale u nás odpověď je jiná - stát, občané, sdružení, nadšenci, roste to na stromě atd......

Ing. Mjr. Tibor Horváth
tiborhorvath@iol.cz nebo horvatht@army.cz
tel: +420 380 786 259, fax +420 380 786 300

Letošní Dny Internetu ve městech vyvrcholili týdnem v Českém Krumlově. S velkým ohlasem se setkal zejména seminář "Elektronické obchodování na Internetu a OIS Český Krumlov", kde vystoupil mj. ředitel internetových strategií firmy INTEL Czech Pavel Komárek, ředitel regionálního centra České Budějovice Banky Expandia František Klufa a další. O tom, jak může Internet napomoci řešení občanských problémů svědčil seminář "Fórum k otáčivému hledišti v Českém Krumlově", který byl navázán na stránky http://otacive-hlediste.ckrumlov.cz.

Na září letošního roku je připravena prezentace OIS v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve spolupráci s poslancem Vladimírem Mlynářem.

Rozhovor o OIS vyšel v prvním čísle časopisu E-government. Jeho Internetová verze je na adrese www.egovernment.cz.

OIS budeme prezentovat na konferenci "E-government - elektronizace veřejné správy", která se uskuteční ve dnech 4. a 5. prosince 2001 v Praze (informace budou na www.konference.cz).

 

ZPĚT

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 9. dubna 2002 : TOPlist 0