Databáze kulturních a společenských akcí regionu Český Krumlov

V průběhu roku 1999 byla uvedena do rutinního provozu databáze kulturních a společenských akcí, které probíhají na území okresu Český Krumlov. Tato databáze prostřednictvím stránek "Přehled kulturních a společenských akcí aktuálního dne" a "Přehled kulturních a společenských akcí v regionu Český Krumlov" podává informace o aktuální nabídce. Databáze jako celek však slouží i jako "digitální kronika" dění na okrese a v současné době již obsahuje informace o více než 3 200 akcích. Databáze ji možno naplňovat nejen z Aktualizačního střediska, ale prostřednictvím Internetu z libovolného místa na světě. Velice bychom uvítali aktivní přístup ze strany obecních a městských úřadů ohledně naplňování databáze akcí aktuálními údaji.

 

Prohlížení databáze akcí

Tato databáze je zpřístupněna uživatelům dvěma způsoby, a to jednak jako Přehled kulturních a společenských akcí aktuálního dne, který je přístupný stiskem tlačítka . Druhou možností je dotaz na konkrétní akci nebo skupinu akcí, který je možno vznést na stránce Přehled kulturních a společenských akcí v regionu Český Krumlov. V dotazu je možno specifikovat termín, název akce, typ akce nebo místo jejího konání. Po zadání dotazu zobrazí systému všechny akce z databáze, které vyhovují zadané podmínce.

 

Definice dotazu

Kromě těchto dvou stránek je možno informace zadané do databáze akcí vkládat do libovolné stránky OIS a průběžně tak měnit její obsah. Tímto způsobem jsou např. vloženy programy festivalů pořádaných na území okresu do stránek informujících o těchto festivalech. Ve verzi OIS na CD ROMu je umístěn odkaz na www.ckrumlov.cz, který ukazuje na aktuální program z databáze Akcí.

 

Výsledek hledání

 

Údržba databáze akcí

Databáze akcí je navržena jako otevřená databáze založená na SQL serveru. Je jí tedy možno naplňovat několika způsoby. Doposud nejpoužívanější je zadávání nových akcí prostřednictvím WWW stránky. Na této stránce je možno nejen přidávat nové akce, ale upravovat akce stávající či je z databáze mazat. Úprava a mazání je možno pouze u vlastních akcí. Vstup do sekce správy databáze akce je chráněn heslem, aby nikdo nepovolaný nemohl provádět neoprávněné operace.

V této chvíli obsahuje databáze Akce
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/ois/t_kap6.htm on line 47
záznamů.

 

Vkládání údajů do databáze Akce

Nejčastějším způsobem je využití on-line formuláře, prostřednictvím kterého může každý, kdo vlastní patřičná oprávnění vložit nové údaje do databáze.Nevýhodou užití této obslužné aplikace je, že správce údajů musí být po celou dobu práce připojen k Internetu. To není problém pro uživatele připojené k Internetu prostřednictvím pevného spoje.

U připojení prostřednictvím modemu a běžné telefonní linky by mohly náklady na připojení v průběhu zadávání dat narůst do nepříjemných rozměrů. Pro tento případ máme připraven vzor tabulky v programu MS Excel, do které je možno zadat všechny akce a zaslat tabulku E-mailem na adresu ois@ckrumlov.cz. Pracovníci aktualizačního střediska rádi zařadí zaslané akce do databáze.

Při zadání jedné či několika málo akcí je možno zaslat informaci volnou formou prostřednictvím elektronické pošty na již uvedenou adresu. I toto akce budou zařazeny do okresní databáze.

V případě, že zadavatel není žádným způsobem připojen k Internetu, je možno zaslat údaje o pořádaných akcích faxem nebo běžnou "papírovou" poštou.

 

ZPĚT

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 9. dubna 2002 : TOPlist 0