Aplikace Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov

V průběhu budování systému se podařilo uvést do provozu řadu novinek, které dále vylepšují úroveň OIS a zpřehledňují uživatelskou orientaci. První z nich byla již v roce 1999 stránka akce.ckrumlov.cz, kterou následovala celá řada dalších :


MailFórum regionu Český Krumlov

V rámci akce Dny Internetu v regionu Český Krumlov byla v březnu 2000 uvedena do provozu moderovaná elektronická konference MailFórum. Účelem této konference je informovat její účastníky o novinkách na Českokrumlovsku a na stránkách OIS. Do konference se může přihlásit každý uživatel Internetu prostřednictvím formuláře na úvodní stránce www.ckrumlov.cz. Odhlásit se z konference je možné zasláním žádosti na adresu Aktualizačního střediska. Příspěvky do konference zasílá Aktualizační středisko OIS. Podněty pro příspěvky přijímáme mj. na adrese mailforum@ckrumlov.cz. Této možnosti informování veřejnosti již začal využívat např. útvar SFOR, Informační centrum mládeže Český Krumlov, ale i někteří starostové z regionu. V současné době jsme schopni prezentovat informace nejen prostřednictvím MailFóra a anoncí na úvodní stránce www.ckrumlov.cz, ale i prostřednictvím zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice. V současnosti je do MailFóra přihlášeno
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/ois/t_kap4.htm on line 48
účastníků.


Seznam.ckrumlov.cz

Aplikace seznam.ckrumlov.cz vychází ze stránky prohledávače OIS, který je přístupný pod tlačítkem Najdi. Využili jsme vysoké návštěvnosti této stránky a doplnili ji o strukturovaný seznam položek. Těžiště této aplikace je v posílení návštěvnosti komerčních inzerentů a získání dalších.

Součástí seznamu je také položka "Města a obce", která je seznamem kontaktních údajů na městské a obecní úřady - včetně těch elektronických.


Reality.ckrumlov.cz

Projekt "Obec pro investory - investoři pro obec" (OIIO) vychází z dlouhodobé spolupráce firmy Reality Krumlov a OIS, kterou posouvá na zcela novou úroveň. Reality Krumlov inzerují v OIS od samého počátku v roce 1998. Projekt OIIO spočívá ve vybudování internetové nabídky nemovitostí v rámci OIS. Díky rozsáhlé infrastruktuře OIS předpokládáme vysokou efektivitu této nabídky.

Základním vstupem do nabídky je adresa http://reality.ckrumlov.cz, kde je možno prohlížet celou databázi nabízených nemovitostí. Ta však zároveň prostupuje celým OIS. Například na stránce každé obce je zobrazen aktuální seznam nemovitostí nabízených k prodeji či pronájmu v rámci jejího katastru atd.

Projekt OIIO umožňuje městům, obcím, občanům a firmám komplexní servis v oblasti trhu s nemovitostmi prostřednictvím Internetu. Velký význam přikládáme převedení nabídky do německé a anglické verze OIS, což umožní získávat zahraniční investory. OIIO umožní potencionálním investorům (zájemcům - kupujícím) rychlý a kompletní přehled o nabídce nemovitostí v okrese Český Krumlov.

Současně OIIO umožní městům, obcím, firmám i jednotlivcům prezentovat svou nabídku nemovitosti nejen prostřednictvím Internetu a OIS, ale i dalšími způsoby (vývěskovou a inzertní službou, katalogovou nabídkou). Reality Krumlov zpracují každý obchodní případ od přijetí nabídky až do závěrečného stavu, tj. uzavření kupní smlouvy.

Všechny nemovitosti jsou inzerovány na základě smluvního vztahu mezi prodávajícím a firmou Reality Krumlov, tj. zprostředkovatelské - provizní smlouvy, která se sepisuje na základě individuální dohody.


Ubytovani.ckrumlov.cz

Myšlenka vytvoření objednávkového systému ubytování byla inspirována vysokou návštěvnosti prezentací ubytovacích zařízení v rámci OIS. (Seznam ubytovacích zařízení ve městě Český Krumlov je po vyhledávači druhou nejnavštěvovanější stránkou systému).

Branou k objednání ubytování je adresa http://ubytovani.ckrumlov.cz, která představuje kompletní přehled všech nabízených ubytovacích kapacit. Z každé prezentační stránky je možno ihned provést objednávku ubytování.

Průvodce objednávkou vyžádá všechny potřebné údaje - 1. o objednateli, 2. o druhu ubytování. V kroku 3. je třeba zadat, komu má být objednávka zaslána - ubytovateli či zprostředkovatelské agentuře nebo agenturám, nebo i všem. V posledním kroku je možno vytisknout zaslané objednávky. Finanční i veškeré další aspekty jsou v této verzi softwaru věcí dohody objednatele s ubytovatelem či agenturou. Do budoucna plánujeme doplnit objednávkový systém o možnost on-line platby prostřednictvím Internetu.

Dosud prošlo aplikací
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/ois/t_kap4.htm on line 98
objednávek ubytování.


Postcard.ckrumlov.cz

Pohlednicový server postcard.ckrumlov.cz je aplikací Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov. Po výběru kategorie stačí zvolit konkrétní fotografii, jednoduše vytvořit a odeslat pohlednici. Kdo neví, kterou fotografii zvolit, může si vybrat z těch nejposílanějších pohlednic. Správa OIS využívá aplikaci i jako nástroj pro fotoreportáže ze zajímavých akcí.

Bude-li pohlednice odeslána z registrovaného počítače v Českém Krumlově, obdrží spolu s ní příjemce i tzv. "certifikát autenticity", který potvrzuje, že pohlednice byla skutečně zaslána z Českého Krumlova.

V tuto chvílí je prostřednictvím aplikace k dispozici 481 fotografií.


Menu.ckrumlov.cz

Každý den je na Internetu k dispozici nabídka veřejného stravování pro tento den. V současné době naplňuje 5 provozoven svoje jídelní lístky buď prostřednictvím Aktualizačního střediska OIS, kam své jídelníčky zasílají v elektronické podobě anebo jídla zadávají sami provozovatelé prostřednictvím formuláře na WWW.


Galerie.ckrumlov.cz

Další aplikací je virtuální galerie regionu Český Krumlov, která umožňuje prohlížet databázi obrazové dokumentace OIS. Vyhledávat je zatím možno podle slova nebo řetězce znaků z popisky fotografie.


Zpravodaj.ckrumlov.cz

Aplikace umožňuje přehlednou navigaci v internetových verzích městských a obecních zpravodajů. Dává k dispozici aktuální čísla všech zpravodajů včetně archívu.

 

ZPĚT

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 9. dubna 2002 : TOPlist 0