Výcviková základna mírových sil Český Krumlov

 
 Výcviková základna mírových sil IFOR ve Vyšném u Českého Krumlova
Adresa :
Výcviková základna mírových sil,
Český Krumlov
381 01

Telefon :
+420 380 786 111
  spojovatelka

Fax :
+420 380 711 462

E-mail :
borucky@intersrv.army.cz

Hlavním úkolem Výcvikové základny mírových sil Český Krumlov je příprava jednotek pro mírové operace v zahraničí. Realizace tohoto úkolu zahrnuje výběrové řízení a soustředěný výcvik před nasazením a samotnou rotaci. Výběrové řízení je povinné pro všechny uchazeče, trvá dva dny a zahrnuje: psychotesty, prověření tělesné zdatnosti, přezkoušení řidičů, u vybraných funkcí přezkoušení z angličtiny, dále pak vyhodnocení a osobní pohovor. Soustředěný výcvik slouží k stmelení jednotky, seznámení se podmínkami v prostoru působení, zvládnutí a zdokonalení odborných dovedností a prověření připravenosti jednotek. Délka výcviku je dána požadavkem na vycvičenost jednotek a časovými možnostmi, obvykle 6 - 10 týdnů.

Zahrnuje několik fází :

  1. příjem a vybavení

  2. základní informace - informace o misi, o podmínkách, o stranách konfliktu, jejich ozbrojených silách, zvyky a náboženské zvláštnosti v prostoru nasazení, mezinárodní humanitární právo

  3. odborná příprava - zdokonalovací výcvik po odbornostech

  4. polní příprava - výcvik v terénu, v organických jednotkách, se zbraní a technikou, ukončeno cvičením roty nebo praporu. Rotace je plánovaný proces vystřídání jednotek bez přerušení plnění jejich úkolu. Obvykle se uskutečňuje letecky v několika etapách. Délka působení v misi je zpravidla šest měsíců.

Dalším důležitým úkolem jsou kurzy. Výcviková základna v průběhu roku organizuje několik kurzů. Nejvýznamnější je mezinárodní kurz pro velitele rot mírových sil. Nemenší význam mají také jazykové kurzy. Od začátku roku 1998 provádí VZ MS tři běhy intenzívních tříměsíčních kurzů angličtiny pro mírně pokročilé. Novým prvkem je kurz v rámci programu interoperability pro styčné důstojníky pozemního vojska a dále kurz uživatelů navigačních přístrojů GPS.

Příprava vojáků základní služby je organizována čtyřikrát do roka. Pro každý nástupní termín se musí organizovat základní a odborný výcvik, výcvik vojenských řidičů a dalších odborníků.

Novým úkolem pro VZ MS je zabezpečení výcviku jednotek AČR ve výcvikovém prostoru Boletice

Logistika VZ MS plní též důležité úkoly, zabezpečuje chod života útvaru, zajišťuje a soustřeďuje potřebný materiál nejen pro potřeby VZ MS, jednotek připravujících se k nasazení, či cvičících ve vojenském prostoru, ale také pro potřebu jednotek působících v zahraničí. VZMS se dále podílí svou účastí na různých mezinárodních cvičeních a seminářích. Značný význam v životě VZ MS mají i návštěvy, za dobu existence základnu navštívilo několik desítek velmi významných politických i vojenských delegací jak domácích tak zejména zahraničních.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung