Kultura a společnost ve městě Český Krumlov
 

Již v době zapsání města Českého Krumlova na Seznam přírodního a kulturního dědictví UNESCO, tedy na sklonku roku 1992, bylo rozhodnuto, že město se bude rozvíjet ve smyslu kulturně kongresového centra.

Záběr z koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 1997

Tato idea byla zcela logicky opodstatněná tím, co město může nabídnout, tedy nejen svou bohatou historii urbanistického unikátu, ale i historii kulturní a to nepřehlédnutelnou již za panování šlechtických rodů na krumlovském panství. Ocenění z roku 1992 se nemohlo nepromítnout v myšlení obyvatel města. Ve městě žije jen málo těch, kteří by na své město nebyli hrdi. A není se co divit. Navázat na kulturní tradice ve městě nebylo z pohledu historie těžké. Český Krumlov je městem, kde se dodnes dochovalo množství památek s úžasnou vypovídací schopností i v oblasti kultury.

Ve kterém jiném patnáctitisícovém městě najdete hned tři divadla, z nichž to barokní zámecké divadlo z osmdesátých let sedmnáctého století je jistě světovým unikátem? (Zámecké divadlo v Českém Krumlově) Kde jinde, než právě v Českém Krumlově se při představení na otáčivém hledišti nebojí využívat i nejstarší zahradní stavbu v Čechách, letohrádek Bellarie z 18. století? Tak a podobně by se dalo pokračovat velmi dlouho. Ve městě samém se dnes odehraje na čtyři sta kulturních akcí ročně ze všech oblastí umění. Není tedy den, kdy by návštěvníkům nebyla nabídnuta kultura v jakékoliv podobě, a to často na světově uznávané úrovni.

Město Český Krumlov s dominantami věže zámku a bývalého kostela sv. Jošta, foto: Lubor Mrázek

Ale kulturní život dnešního města je přímo navázán na další významné aktivity města, které kulturní prostředí doplňují. Zde je třeba jmenovat projekt spolupráce měst v oblasti turistiky, obecně známý pod pojmem Česká inspirace. Nepřehlédnutelná je i činnost Sdružení pro atlantickou spolupráci s vazbou na Českou atlantickou komisi. Ale do oblasti kulturního života dnešního města patří i významné návštěvy členů panovnických rodů, setkání diplomatů, stejně tak jako špičkových odborníků v nejedné vědecké disciplíně a to z celého světa v rámci kongresů či seminářů, jímž je město stále častěji hostitelem. Řada galerií a v neposlední řadě i útočiště mnoha výtvarníků ze všech oborů umění jen podtrhuje dnešní význam města jako kulturně kongresového centra. A to ostatně bylo i cílem města v porevolučních dnech let devadesátých. Neuběhlo tedy ještě ani deset let a malé příhraniční město, ve kterém dřímalo neobyčejné kulturní bohatství posledních století, se vyšvihlo do čela zájmu světové veřejnosti. Jen málokdo z milionu návštěvníků v roce odjíždí z města, aniž by byl okouzlen tím, co nejlépe vystihuje ono latinské Genius loci, podtrženo právě všemi současnými aktivitami města.

Další informace :
Kulturně společenské akce města Český Krumlov od roku 1993
Významné návštěvy města a zámku Český Krumlov v letošním roce
Významné aktivity města Český Krumlov
Významné kulturní akce v roce 2002 ve městě Český Krumlov
Významné kulturní akce v roce 2003 ve městě Český Krumlov
Semináře a kongresy ve městě Český Krumlov
Výtvarníci a galerie ve městě Český Krumlov
Festivaly ve městě Český Krumlov
Divadlo ve městě Český Krumlov
Kino J & K ve městě Český Krumlov
Soubory a umělecká sdružení ve městě Český Krumlov
Adresář neziskových organizací v regionu Český Krumlov Městská knihovna v Českém Krumlově
Infocentrum
Český Krumlov pro handicapované
Kultura a společnost v regionu Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung