Historie Regionálního muzea v Českém Krumlově
 


Základní informace o muzeu - Otevírací doba - Ceník vstupného a přehled slev

HISTORIE MUZEA

 Horní č.p. 152, celkový pohled z Horní ulice
Současné muzeum bylo nově ustaveno v roce 1946. Navázalo tak na předcházející muzejní aktivity ve městě, datované již od roku 1891 a završené existencí německého městského muzea v letech 1916 - 1938. Po skončení II. světové války přijala československá vláda usnesení, kterým pověřila Národní muzeum v Praze péčí a dozorem nad muzei v pohraničí. Výsledkem této péče bylo ustavení přípravného kuratoria pro vznik nového českokrumlovského muzea v červnu 1946. Místem působnosti muzea se stala budova č. p. 152 v Horní ulici, sloužící do té doby školským účelům. První muzejní expozice zde byla otevřena v roce 1952. Od roku 1954 v muzeu působila skupina odborníků z Národního muzea v Praze s cílem doplnit sbírky a připravit novou vzorovou expozici pohraničního muzea. Tato expozice byla otevřena roku 1956 a existovala do roku 1969. Poté byl objekt vyklizen a připraven k rozsáhlé stavební rekonstrukci. V letech 1970 - 1979 muzeum působilo v provizorních podmínkách na druhém nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov. Po rekonstrukci muzejní budovy v Horní ulici byla v roce 1980 nově instalována stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska. V přízemí muzea jsou od té doby k dispozici prostory pro krátkodobé výstavy a prostory pro konání konferenčních a přednáškových akcí, koncertů, setkání apod. muzeum pořádá ročně 15 - 18 krátkodobých výstav a 3 výstavy přesahující dobou trvání jeden rok.

Do 31. 12. 2002 bylo jako Okresní vlastivědné muzeum zřizováno Českou republikou - okresním úřadem v Českém Krumlově, od 1. 1. 2003 přešlo v rámci reformy státní správy jako Regionální muzeum do vlastnictví Jihočeského kraje.

Od roku 1960 se muzeum stará o Památník Adalberta Stiftera v Horní Plané, který je umístěn v rodném domku tohoto rakouského spisovatele a malíře, žijícího v letech 1805 až 1868. Stálá memoriální expozice „Adalbert Stifter a rodný kraj" je v sezóně doplňována 2 až 3 krátkodobými výstavami.

Portrét Marie Terezie ze Schwarzenberku, rozené z Lichtenštejna, Český Krumlov, kolem roku 1750, olejomalba na plátně, stav po restaurování, komplexní restaurátorský zásah Lea Konvalinková, Český Krumlov, 2001, foto: Ladislav Pouzar   Portrét Josefa Adama ze Schwarzenberku, Český Krumlov, kolem roku 1750, olejomalba na plátně, stav po restaurování, komplexní restaurátorský zásah Lea Konvalinková, Český Krumlov, 2001, foto: Ladislav Pouzar

Základ muzejních sbírek tvoří předměty z bývalého německého městského muzea v Českém Krumlově. Většina sbírek však vznikla vlastní sbírkotvornou a výzkumně dokumentační prací muzea a postupnými převody sbírkových fondů z jiných míst regionu: ze zrušeného Šumavského muzea v Horní Plané, ze schwarzenberských sbírek v tzv. „románské komoře" na zámku v Českém Krumlově, z bývalého kláštera v Kájově, ze zrušeného muzea okresu Kaplice v Rožmberku nad Vltavou a dalších.

Pohled do národopisné expozice Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově, foto: Ladislav Pouzar

Další informace:
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Historie sběratelství a muzejnictví v regionu Český Krumlov© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 1. března 1999 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung