Gymnázium Český Krumlov
 

Gymnázium Český Krumlov Adresa :
Chvalšinská 112
381 01 Český Krumlov

Telefon :
+420 380 711 171
+420 380 711 349

Fax :
+420 380 711 709

E-mail :
cip@gymck.cz

Internet :
http://www.gymck.cz

Ředitelka školy :
Jana Cipínová

Zástupce ředitelky :
Václav Dolanský

Zřizovatel :
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací škola poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitou. Připravuje absolventy především ke studiu na vysokých školách, a to v celém jejich spektru, dále ke studiu na některé vyšší odborné škole. Současně poskytuje vzdělání využitelné v profesích státní správy, administrativy apod.

Zaměření
Gymnázium Český Krumlov otevírá obor 79-02-5 všeobecné gymnázium, a to jako:
gymnázium osmileté pro žáky po ukončení páté třídy ZŠ
gymnázium šestileté pro žáky ze sedmých tříd ZŠ
gymnázium čtyřleté pro žáky z devátých tříd ZŠ

Vyučované předměty:
český jazyk a literatura
cizí jazyky - angličtina, němčina, francouzština, španělština
základy společenských věd
dějepis
matematika
informatika a výpočetní technika
fyzika
chemie
biologie
ekologie
zeměpis
základy administrativy
hudební výchova
výtvarná výchova
tělesná výchova a sport

Volitelné předměty:
latina, ruský jazyk, konverzace v cizích jazycích, programování, deskriptivní geometrie, semináře přírodovědné i společenskovědní, dějiny umění, ekonomika, psychologie, nepovinný předmět - řízení motorových vozidel

Vybavení školy:
30 učeben - speciální učebny na výuku chemie, fyziky, biologie, základů administrativy, 2 učebny výpočetní techniky
přednáškový sál
tělocvična, posilovna
žákovská knihovna, studovna
internát (dvou a třílůžkové pokoje)
školní jídelna

Další aktivity:
Týdenní soustředění jednotlivých tříd
Sportovní kurzy (lyžařský a vodácký výcvik)
Mezinárodní ekovýchovné projekty - Acid Rain, Solar Energy, Weather in Action, GLOBE
Internet
Asociace středoškolských klubů - program Marco Polo
Výměnné pobyty se školami ve Francii, SRN, Velké Británii, Norsku, Dánsku
Roční studijní pobyty v zahraničí
Složení státní jazykové zkoušky nanečisto
Sportovní hry - odbíjená, košíková
Karate
Kroužky turisticko-ekologický a lyžařský
Atletika pro mladší žáky

Další informace:
Školství a školská zařízení ve městě Český Krumlov
Školství a školská zařízení v regionu Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung