Podniky a firmy ve městě Český Krumlov
 

Sama konfigurace městské zástavby vylučuje jakoukoli větší průmyslově orientovanou výrobu ve vnitřním městě. Filosofie města, která hovoří o turismu jako o nosném programu, je jedna věc, na straně druhé však se větší aglomerace bez průmyslové výroby obejde jen těžko. A tak jedním z počátečních rozhodnutí demokraticky zvoleného zastupitelstva bylo jasné vymezení průmyslové zóny v Domoradicích. Rozhodnutím z roku 1991 se tak Domoradická průmyslová zóna stala na základě posouzení všech aspektů (včetně ekologických) územím města, které je pro budoucnost vymezeno pro rozvoj všech aktivit souvisejících s podobnou výrobou.

Celkový pohled na Český Krumlov na podzim, foto: Libor Sváček

Sama městská část je pak vyhrazena především terciální sféře. Ve vnitřním městě najdete desítky restauračních zařízení, penziónů a provozovny služeb. Problémem je dnes nepříliš lukrativní prodej potravin, kde město záležitost řeší výstavbou supermarketů na okraji města. To je ovšem problém všech významnějších sídlišť na celém světě.

Další informace :
Seznam podniků a firem ve městě Český Krumlov
Seznam podniků a firem v regionu Český Krumlov
Seznam ubytovacích zařízení ve městě Český Krumlov
Seznam stravovacích zařízení ve městě Český Krumlov
Seznam ubytovacích zařízení v regionu Český Krumlov
Seznam stravovacích zařízení v regionu Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung