Václav Codl

Narozen 10. 9. 1954 v Českém Krumlově.

1980-

střední škola v Českých Budějovicích

1982 -

doplňkové pedagogické studium v Č. Budějovicích

1977 - 1984   -

externí průvodce cestovní kanceláře Čedok

od r. 1990 -

lektor kursů rychlého a racionálního čtení a studia

od r. 1992 -

průvodce České republiky (zkoušky na Institutu obchodní výchovy v Č. Budějovicích)

1999 -

zaměstnanec firmy Schwann-Stabilo ČR s.r.o.

Kájovské brány Rekonstrukce podoby bran před rokem 1841 ve srovnání se stavem v r. 1998. Autor: V. Codl

Autor svůj zájem o historii, architekturu a stavební památky České republiky postupně soustředil na rodné město - Český Krumlov. Od roku 1993 se zabývá historií bývalých krumlovských městských bran ve vazbě na odbornou studii Anny Kubíkové a na keramický model města v Okresním vlastivědném muzeu. Provádí rovněž podrobné studium archivních materiálů: plánů, obrazů, kreseb, grafických listů, stavebně historických průzkumů a dobových fotografií. Prameny pro své studium čerpá v krumlovských archivech, na zámku, v muzeu, na stavebním úřadě a v Národní galerii v Praze. Získané informace porovnává se současným stavebně- architektonickým stavem města, a to jak přímým bádáním v terénu, tak i srovnáváním současné fotodokumentace s archivními materiály. Výsledky svého studia zveřejňuje formou maleb a kreseb:

1995-

soubor "Český Krumlov - Staré městské brány" - černobílé rekonstrukce podoby města a jeho bran v 18. a 19. století.

1996-

kalendář na rok 1997 pro firmu Kámen a písek, spol. s r.o. Český Krumlov - černobílé kresby se shodnou tematikou

1997 - 1998  -

výtvarné srovnání historické a současné podoby vybraných částí města Český Krumlov na barevných pohlednicích - vydal Unios Tourist Service

  Vnější Radniční brána. Autor: V. Codl
Část autorovy výtvarné tvorby je rovněž ilustrací článků Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov (blíže viz Historie bran a opevnění města Český Krumlov).

Kontakt :
Václav Codl
Vyšný 100
381 01 Český Krumlov
Telefon : +420 380 765 402
 

Seznam článků :
Kájovské brány - Stavebně historický vývoj v obrazech

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 15. června 1999 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung