Ing. Svatoslav Chamra, CSc.

Vystudoval Stavební fakultu Českého vysokého učení technického Praha obor konstrukce a dopravní stavby v r. 1974, v současnosti zaměstnán jako odborný asistent na katedře geotechniky Stavební fakulty ČVUT. V regionu Český Krumlov se podílel na řadě geologických průzkumů, zejména v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov. Je rovněž jedním ze spoluautorů projektu obnovy vyhlídkové komunikace v lokalitě Rybářská.

Kontakt :
Ing. Svatoslav Chamra, CSc.
katedra geotechniky Stavební fakulty ČVUT
Thákurova 7
166 29 Praha 6
tel. : +420 224 354 550
fax: 00420 2 311 42 06
e - mail: chamra@fsv.cvut.cz

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung