Roman Černý

narozen 21. 1. 1958 v Českém Krumlově

vystudoval Střední zemědělskot-echnickou školu v Nových Hradech a Střední lesnickou školu v Písku

Zájmová oblast :
myslivost všeobecně jako soubor ekologických opatření v krajině
sokolnictví a ochrana dravců a sov
podpora hnízdění predátorů škodlivých druhů hmyzu a savců

Publikační činnost :
příspěvky do regionálního i celorepublikového tisku
referáty celostátních konferencí
příspěvky do zájmových periodik
koncepce rozvoje myslivosti na okrese Český Krumlov
koncepce chovu černé zvěře na okrese Český Krumlov

Kontakt :
Roman Černý
Okresní úřad Český Krumlov
referát životního prostředí
Plešivec 268,
381 01 Český Krumlov
tel. : +420 380 764 454

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung