Mgr. Petr Pavelec

Narozen 1965

Dokončil v roce 1994 studium historie a filosofie na filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Od roku 1991 je zaměstnán v uměleckohistorickérn oddělení Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Zde se věnuje zejména problematice restaurování nástěnných maleb, sgrafit, historických omítek a kamenosochařských uměleckých děl. Uvedenou problematiku přednáší na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a publikuje knižně a v odborném i denním tisku.

Z publikační činnosti autora :
Nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Ševětíně, Zprávy památkové péče, LV/1995, č. 8, str. 288 - 298.
Nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla v Hosíně, Zprávy památkové péče LVI/1996, č. 3, str. 77 - 84.
Nové poznatky o klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, Zprávy památkové péče LVI/1996, č. 9 - 10, str. 296 - 305.
Nástěnné malby z průčelí čp. 10/1 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích, Zprávy památkové péče LVII/1997, č. 3, str. 74 - 78.
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Prokopa v Křtěnově na Českobudějovicku, Zprávy památkové péče LVII/1997, č. 7 - 8, str. 183 - 193.
Klášterní kostel Obětování Panny Marie - uměleckohistorický průvodce, České Budějovice 1997.
Encyklopedie města České Budějovice, hesla nástěnná malba, sgrafita, dominikánský konvent, v tisku.

Kontakt :
PhDr. Petr Pavelec
Státní památkový ústav České Budějovice
Senovážné náměstí 6
370 01 České Budějovice
tel. :+420 387 312 140
 

Seznam článků :
Restaurování nástěnných maleb III.nádvoří zámku Český Krumlov
Restaurování nástěnných maleb IV. nádvoří zámku Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung