Mgr. Martin Jakab

Narozen 20.10.1970 v Českém Krumlově

1985 - 1989  

studium na gymnáziu v Českém Krumlově.

1989 - 1994  

studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - aprobace český jazyk - dějepis.
Diplomová práce na téma „Každodenní život v českokrumlovské zámecké rezidenci v letech 1602 - 1610".

1993 - 1997  

pedagogická praxe na Střední zdravotnické škole v Českém Krumlově.

1987 - 1997  

externí průvodce Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Od 1997  

historik, správce sbírek v Okresním vlastivědném muzeu v Českém Krumlově. Spolupráce při tvorbě Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov jako poradce a autor příspěvků z oblasti historie. Spoluautor programu přednášek a besed pro žáky základních a studenty středních škol.

Od září 1999  

zajišťuje výuku dějepisu na střední zdravotnické škole v Českém Krumlově

Jako průvodce v oblasti cestovního ruchu zajišťuje v českém jazyce prohlídky okresního vlastivědného muzea s keramickým modelem Českého Krumlova, státního hradu a zámku Český Krumlov a v návaznosti na ně, prohlídky historického centra města.

Kontakt :
Mgr. Martin Jakab
Okresní vlastivědné muzeum
Horní 152
381 01 Český Krumlov
Telefon : +420 380 711 674
Fax : +420 380 714 249

Do vrchu 375
381 01 Český Krumlov
Telefon : +420 380 717 232
 

Seznam článků :
Rok 1802
Budějovická brána
Město Český Krumlov v literatuře
Eggenberkové
Eggenberský znak
Historie bran a opevnění ve městě Český Krumlov
Historie lékáren ve městě Český Krumlov
Horní brána
Historie hospodářství ve městě Český Krumlov
Schwarzenberský Hospodářský ústav ve městě Český Krumlov
Latránská brána
Latránská brána u Lazebnického mostu
Mostecká brána u Lazebnického mostu v Radniční ulici
Kašny a napajedla ve městě Český Krumlov
Páni z Krumlova
Poslední Rožmberk Petr Vok z Rožmberka
Historie průmyslové produkce ve městě Český Krumlov
Vnitřní brána v Radniční ulici
Renesanční velmož Vilém z Rožmberka
Rožmberkové
Rožmberský znak
Schwarzenberkové
Schwarzenberský znak
Historie školství ve městě Český Krumlov
Šlechtické rody ve městě Český Krumlov
Šlechtické znaky ve městě Český Krumlov
Vítkovci
Kájovská brána - vnější
Kájovská brána - vnitřní
Znak pánů z Krumlova
Adam František ze Schwarzenberku
Antonín Michael z Ebbersbachu
Antonín Langweil
Arnošt Porák
Bartoloměj Beránek, zvaný Jelínek
Baldassare Maggi z Arogna
Bedřich Smetana
Bedřich ze Schwarzenberku
Bohuslav Balbín
Charles Louis Philippot
Dominico Benedetto Cometta z Eckthurnu
Eliška Krásnohorská
Eleonora ze Schwarzenberku
Ferdinand II. Habsburský
Ferdinand Kindermann
Ferdinand Runk
Felix ze Schwarzenberku
František Kožík
František Antonín Gerstner
František Josef Gerstner
Gabriel de Blonde
Gustav Jungbauer
Hans Schreiber
Ignác Spiro
Jan Adolf II. ze Schwarzenberku
Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan
Jan Kristián I. z Eggenberku
Jan Nepomuk ze Schwarzenberku
Jan Oldřich z Eggenberku
Jan Smil z Křemže
Jan Zrinský ze Serynu
Jiří Bílek z Bílenberku
Jiří František August Buquoy
Jindřich III. z Rožmberka
Jiří Mařánek
Josef Adam ze Schwarzenberku
John Dee
Josef Lederer
Josef Wolf
Josef Vlastimil Kamarýt
Josef ze Schwarzenberku
Don Julius d´Austria
Karel Bonaventura Buquoy
Karel I. Filip ze Schwarzenberku
Karel Krob
Marie Arnoštka z Eggenberku
Matyáš Habsburský
Mistr Vyšebrodského oltáře
Nina Bonhardová
Oldřich II. z Rožmberka
Pavlína ze Schwarzenberku
Petr IV. z Rožmberka
Perchta z Rožmberka
Petr I. z Rožmberka
Petr Vok z Rožmberka
Anna Rožmberská z Rogendorfu
Polyxena Rožmberská z Pernštejna
Rudolf II. Habsburský
Václav Březan
Václav z Rovného
Vilém z Rožmberka
Vítek z Prčice
Záviš z Falkenštejna
Život na venkově v 19. století v regionu Český Krumlov
Buquoyové
Historie hospodářství v regionu Český Krumlov
Historie školství v regionu Český Krumlov
Šlechtické rody v regionu Český Krumlov
Zlatokorunská škola
Pravěké osídlení regionu Český Krumlov
První zmínky o obcích a osadách regionu Český Krumlov
Středověká kolonizace regionu Český Krumlov
Česko-německý slovník pomístních názvů obcí a osad regionu Český Krumlov
Švamberkové
Rybník Olšina
Plechý a Plešné jezero
Don Julius D'Austria a jeho osud
Měsíčník Okresního vlastivědného muzea

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung