PhDr. Martin Horyna

Narozen 21.5.1956 v Českém Krumlově

Po maturitě na gymnáziu v Českém Krumlově (1975) v letech 1975-1980 studoval obor hudební věda - dějiny divadla na Filosofické fakultě University Karlovy, absolvoval diplomovou prací "Hudba a hudební život v Českém Krumlově v 15. a 16. století". Po absolvování v roce 1980 přijal zaměstnání ve Státní vědecké knihovně v Českých Budějovicích, kde pracuje ve funkci vedoucího hudebního oddělení až dosud. V letech 1992-1993 externě vyučoval dějiny církevní hudby na Teologické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích, 1993-1996 dějiny hudby na katedře kulturních dějin pedagogické fakulty téže university. Od středoškolských let se věnuje výzkumu české hudby 14. - 17. století. Během vysokoškolského studia a později v letech 1982-1996 tuto hudbu prakticky provozoval jako vedoucí různých hudebních souborů zaměřených na starou hudbu a jako chrámový varhaník. Středem jeho zájmu je polyfonní tvorba českých skladatelů 16. století, dobový hudební život a hudební teorie, hlavním cílem jsou edice významných děl.

Hudebně interpretační činnost :
V letech 1982-1996 vedoucí komorního sboru Dyškanti (česká vokální hudba středověku a renesance), 1993-1996 ředitel kůru a varhaník v kostele sv. Víta v Českém Krumlově.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Edice :
Adam Michna z Otradovic: Loutna česká (1653), České Budějovice 1984.
Ondřej Chrysoponus Jevíčský: Bicinia nova (1579), Praha, Supraphon 1989.
Václav Philomates z Jindřichova Hradce: Musicorum libri quattuor, Praha,
Koniasch Latin Press (v tisku, edice latinské hudební učebnice z r.1512, český zrcadlový překlad a komentář).

Studie :
Hudba a hudební život v Českém Krumlově do poloviny 16. století, in: Miscellanea Musicologica 31, 1984, s.265-306.
Die Stilarten der Mehrstimmigkeit im böhmischen geistlichen Lied des 14. - 16. Jahrhunderts, in: IAH Bulletin 18, 1990, s.51-64.
Vilém z Rožmberka a hudba, in: Opera historica 3, s.257-264, České Budějovice, Jihočeská universita 1993.

Popularizace:
Jihočeská vlastivěda, hudba (kapitoly o dějinách hudby 15. - 18. století v regionu v rámci kolektivní práce), České Budějovice 1989.

Dvory velmožů s erbem růže (kapitola o hudebním životě v rezidencích posledních Rožmberků a pánů z Hradce ve 2. polovině 16.století v rámci kolektivní práce), Praha, Mladá fronta 1997.

Nahrávky :
Renesanční polyfonie z českých pramenů (Renaissance Polyphony from Bohemia), Rosa RC 005, 1991
Renesanční polyfonie z Českého Krumlova (Renaissance Polyphony from Český Krumlov), Rosa RC 029, 1992

Odborná činnost v posledních letech :
katalogizace vybraných druhů hudebního repertoáru :

  1. repertoár cantiones, tj. latinských jednohlasých písní 14. - 15. století
  2. repertoár české vícehlasé písně 15. - 16. století
  3. liturgický chorální mešní repertoár jihočeských graduálů a misálů 14. - 16. století
(vzhledem k množství a různé dostupnosti pramenů není žádný z těchto katalogů dokončen)

příprava edic, které by zpřístupnily dosud nevydané významné památky české hudby a české hudební teorie z období 14. - 16. století

Kontakt :
PhDr. Martin Horyna
Státní vědecká knihovna
Lidická 1
370 59 České Budějovice
tel.: 00420 38 575 61
fax: +420 387 316 806
E-mail: horyna@cbvk.cz
 

Seznam článků :
Choralisté ve městě Český Krumlov
Historie hudby ve městě Český Krumlov
Literátské bratrstvo ve městě Český Krumlov
Rožmberská muzika ve městě Český Krumlov
Hudba v klášteře Vyšší Brod
Historie hudby v regionu Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung