Jiří Záloha, promovaný historik

Narozen 16.3.1926 v Pelhřimově

Specializace :
Dějiny jižních Čech

Dosti velká publikační činnost - blíže viz Seznam použité literatury

Kontakt :
Jiří Záloha, prom. hist.
Státní oblastní archiv
pobočka Český Krumlov
Zámek 59
poštovní přihrádka 67
381 01 Český Krumlov
tel. : +420 380 711 872
  Třída Míru 95
381 01 Český Krumlov
tel. : 00420 337 2359

 

Seznam článků :
Barokní velmož Josef Adam ze Schwarzenberku
Počátky pěstování brambor v regionu Český Krumlov
Historie průmyslové produkce v regionu Český Krumlov
Historie zemědělské produkce v regionu Český Krumlov
Císařský hon

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung