PhDr. Jitka Radimská, Dr.

 Jitka Radimská
Narozena 17. 1. 1948

Vedoucí Katedry francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Obor studia :
francouzská literatura v českém kulturním prostředí v období baroka

Výběrový seznam publikací

Kvalifikační práce :
Les traductions tchčques du Cid de Pierre Corneille. Diplomová práce. FF UJEP Brno 1971, 151 s.
Méthodes de lecture des textes littéraires. Disertační práce. FF MU Brno 1996, 133 s. + 17 s. příloh.

Skripta :
Introduction ŕ la civilisation et ŕ la culture françaises. PF JU České Budějovice 1992, 120 s.
(Spoluautor: Pascal Hanse)
Lire et commenter. (Les grands auteurs de la littérature française du XIXe sičcle.) PF JU České Budějovice 1994, 266 s.

Články :
K závěrečné systemizaci starší české literatury. Český jazyk a literatura, roč. XXXVII, č. 9, s. 420 - 423.
Le Structuralisme. XX. ročenka Kruhu moderních filologů, Praha 1994, s. 131 - 151.
Francouzsky psaná literatura v eggenberské zámecké knihovně v Českém Krumlově. In.: Opera historica 5, Edition Universitatis Bohemiae Meridionalis, PF JU České Budějovice 1996, s. 555 -576.
Inventer pour apprendre. Cizí jazyky XL, 1996/97, č. 5 - 6, s. 92 - 95.
Lire un počme. Cizí jazyky XL, 1996/97, č. 9 - 10, s. 154 - 157.
Literární text ve školním prostředí z hlediska jeho recepce. In.: Sborník z konference „Cesty k tvořivé škole." PedF MU Brno 1997, s. 113 - 117.

Recenze :
Jerzy Lis: Le journal d'écrivain en France dans la Ičre moitié du XX sičcle. A la recherche d'un code générique. Poznan, Wydawnictwo naukowe Universitetu im. A.Mickiewicza 1996, 200 p. In.: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské Univerzity, L 18, 1997, s. 80 - 82.

V tisku :
Yves de Paris a eggenberská zámecká knihovna v Českém Krumlově. In.: Miscellanea 14, Národní knihovna České republiky, odd. rukopisů a starých tisků, Praha 1997.
A travers les méthodes critiques vers la compréhension. In.: XXII. Ročenka Kruhu moderních filologů, Praha 1997.
Réception et traduction des oeuvres venues de l' Ouest européen. In.: Actes du colloque „L'élargissement de l'Union Européenne. Quels enjeux ? Quels défis ?" Université Paris III - La Sorbonne Nouvelle 1998.
Le jansénisme dans les bibliothčques de Bohčme au XVIIe sičcle. In.: Actes du colloque „Le jansénisme en Europe centrale." Université Paris IV - Sorbonne 1998.

Kontakt :
PhDr. Jitka Radimská, Dr.
Kájov 125
382 21 Kájov
tel. : +420 380 731 221
  Katedra francouzského jazyka a literatury
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
tel. : 00420 38 571 22
fax: +420 387 312 194

 

Seznam článků :
Zámecká knihovna v Českém Krumlově

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung