Mgr. Josef Grulich

Narozen 23.7.1968

Specializace :
Populační vývoj, sociální a hospodářské dějiny jižních Čech v 17.a 18. století; účast na česko - rakousko - německo - britském projektu pod názvem "Social Structures in Bohemia from the 16th to 19th centuries".

Publikační činnost :
Sto let železnice Veselí nad Lužnicí - Jihlava, JSH 57, 1988, s. 75 - 82.

Das wirtschaftliche Bild der böhmisch-österreichischen Grenze in der früher Neuzeit, Konflikte und Kontakte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. Schriftenreihe des Waldviertler Heimatbundes 36, 1993, s. 147 - 153, spoluautor Václav Bůžek.

Hospodáři na Chýnovsku v druhé polovině 17. století, JSH 63, 1994, s. 44 - 54.

Život na česko - moravsko - rakouské hranici v raném novověku, in: Kultury na hranici (ed. A. Komlosy, V. Bůžek, F. Svátek), Wien 1995, s. 47 - 54, spoluautoři V. Bůžek a M. Novotný.

Obyvatelstvo Chýnovského panství po třicetileté válce, Opera Historica 4, 1995, s. 125 - 143.

Zu den ausgewählten Aspekten des Familien- und Lebenszyklus (Ein Beitrag zur Geschichte des südböhmischen Landes im 17. und 18. Jahrhundert am Beispiel der Herrschaft Chýnov), Historická demografie20, 1996, s. 9 - 56.

Poddanská nemovitost a dědické právo na Táborsku. Vřesecká rychta v letech 1625-1825, JSH 65, 1996, s. 34 - 42.

"Týkaje se mé mohovitosti, usmyslel jsem sobě ustanovit...", Dějiny a současnost 2, 1998, s. 12 - 15.

Kontakt :
Mgr. Josef Grulich
Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
 

Seznam článků :
Demografický vývoj města Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung