Jiří Anderle

Narozen 26.března 1971 v Jindřichově Hradci

Otec Jiří Anderle - povoláním lesní technik, matka Zdeňka Anderlová, rozená Vaněčková - povoláním zdravotní sestra. Základní školu navštěvoval v letech 1977 - 1985 ve Vyšším Brodě, poté studoval v letech 1985 - 1989 na Střední průmyslové škole dopravní v Praze. Po úspěšném složení maturitní zkoušky nastupuje od 1.září 1989 k Československým státním drahám. Zde pracuje v profesích železniční dělník - výhybkář a pomocník strojvedoucího. Od října 1990 do dubna 1992 vykonává základní vojenskou službu u železničního vojska. Následně se vrací k ČSD, kde pracuje jako železniční dělník - topič, průvodčí a vlakvedoucí osobních a nákladních vlaků a strojvedoucí motorové s stejnosměrné elektrické trakce. Od 1.dubna 1996 nastupuje jako elektrikář k Českým energetickým závodům, akciové společnosti, na Vodní elektrárnu Lipno nad Vltavou.

Od střední školy se hlouběji zabývá historií železničních tratí v místě bydliště a okolí. Posléze přechází k všeobecné historii Vyšebrodska. Není členem žádné politické strany, ale je zakládajícím, řádným nebo bývalým členem řady občanských sdružení, jako jsou například: Sdružení železničních historiků Praha, Klub přátel Jindřichohradeckých úzkokolejek Jindřichův Hradec, Klub přátel Vyšebrodské dráhy Vyšší Brod, Sdružení pro uchování koněspřežky Bujanov, Stocker - klub České Budějovice, Historický klub České Budějovice.

Ve Vyšším Brodě spoluzakládal Vyšebrodské sdružení historické, jehož je předsedou, a dále je vedoucím Divadelního ochotnického souboru Hrudkováček. Podle svých možností se čile zapojuje do veřejného života v obci, kde napomáhá organizovat kulturní a společenský život. Je jedním z hlavních organizátorů jak jednorázových akcí (oslava znovuudělení statutu města Vyššímu Brodu - 1994), tak i tradičních - každoročních: Svatobartolomějský trh a pouť (založeno 1995), Vyšebrodské divadelní dny (založeno 1995) a jiné. Od roku 1993 působí jako redaktor místního měsíčníku „Vyšebrodský zpravodaj" a dále jako člen komise městského úřadu pro regeneraci Městské památkové zóny Vyšší Brod.

Kontakt:
Jiří Anderle
Hrudkov 41
782 83 Vyšší Brod
tel.: +420 380 746 336+420 380 746 621
 

Seznam článků :
Dr. Friedrich Nitsche
Dr. Franz Isidor Proschko
Elektrárna ve Vyšším Brodě
Historie papírny Loučovice
Historie papírny Větřní
Divadelní ochotnický soubor Hrudkováček
Vyšebrodské divadelní dny
Vyšebrodské sdružení historické
Vyšebrodský zpravodaj

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung