PaedDr. Hana Bůžková

Narozena 1963 v Plzni

Vystudovala český jazyk a dějepis na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době působí jako středoškolská profesorka na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky v Českém Krumlově. Zabývá se kulturními dějinami jihočeského regionu a každodenní kulturou raně novověkých měšťanských domácností. Publikovala několik odborných časopiseckých studií.

Kontakt :
PaedDr. Hana Bůžková
SUPŠ sv. Anežky v Českém Krumlově
Tavírna 114
tel.: 0042 337 711417

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung