Antonín Zwiefelhofer

Narozen : 9. 1. 1917 v Křemži
Zemřel : 28. 7. 2001 v Českém Krumlově

Po absolvování základního vzdělání bylo mu umožněno zásluhou pana učitele Dvořáka, který věděl o jeho výtvarných schopnostech hlavně v kreslení, učit se malířem dekorací a divadelních scén. V roce 1936 byl angažován jako výtvarník a herec v „Divadle pražského venkova", činoherní společnosti Bedřicha Rysa. Následujícího roku 1937 přešel do angažmá k „Divadlu českého severozápadu" ředitele Vladyky. V tomto divadle setrval až do roku 1942. Hrály se zde z 80% operety, ale též kvalitní činohry. Jeho kolegy byli herci Ruda Hurych, pan Balcar, Zdeněk Vavřík, J. Bouda, Grumlík, Martínek, Božena Erbenová, Věrka Knížková a další. V činohrách zde hostovali např. Rudolf Hrušínský, Jaroslav Vojta a Vilém Pfeiffer.

Antonín Zwiefelhofer

Díky pěveckým schopnostem se Antonín Zwiefelhofer stal operetním pěvcem - hercem. Zároveň působil i jako výtvarník. Roku 1942 byl totálně nasazen ve zbrojní továrně Hermann Göringwerke Linz a odtud po roce totálně nasazen v německém divadle v Krumlově a též jako výtvarník v divadle v Moravské Ostravě. Po skončení druhé světové války a osvobození Československa v roce 1945 se stal v Českém Krumlově,který byl osvobozen americkou armádou, divadelním referentem Místní správní komise. Později byl okresním tajemníkem Československé strany lidové, a to až do února 1948, kdy byl sekretariát strany uzavřen Státní bezpečností a Československá lidová strana v Krumlově zakázána až do roku 1968.

Antonín Zwiefelhofer se nesměl vrátit do profesionálního divadla. Pracoval až do roku 1950 jako dělník, řidič, vrátný atd... V roce 1950 byl přijat jako technik při založení Městského muzea, absolvoval kurs pro restaurační a konzervátorské práce při Ministerstvu kultury v Hoříně u Mělníka. V letech 1961 - 1973 mu bylo umožněno stát se vedoucím Městského divadla. V roce 1971 restauroval samostatně stropy rožmberského a opatského sálu v  klášteře ve Vyšším Brodě.

V roce 1968 v době „Pražského jara" napsal společně s manželkou Zdenou scénář k českokrumlovským „Slavnostem pětilisté růže", které byly pořádány k zahájení „Jihočeského divadelního festivalu" na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, a tím se stali jejich zakladateli. Konaly se ještě v roce 1969 a 1970, další slavnosti byly zakázány tehdejší nově nastoupenou komunistickou nomenklaturou jako oslavy feudálů. Scénář obsahoval genealogický vývoj majitelů hradu (Vítkovců, Rožmberků, Habsburků, Eggenberků, Schwarzenberků až po současnost), v počtu 800 kostýmovaných účastníků. V roce 1990 se slavnosti opět obnovily, ale pro velkou finanční zátěž pouze v menším rozsahu.

V roce 1970 byl Antonín Zwiefelhofer vyznamenán „Pamětní plaketou I. Stupně za zásluhy o rozvoj města Český Krumlov".

Po roce 1990 se podílel na znovuoživení Českokrumlovské scény, k jejímž padesáti letům v roce 1995 zpracoval a vydal pamětní publikaci.

Svoji životní pouť skončil 28. července 2001 ve věku 84 let.

Seznam článků :
Historie ochotnického souboru "Českokrumlovská scéna"

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung