Aleš Stejskal, Dr.

Narozen 22.4.1966 v Táboře

Specializace :
Sociální dějiny raného novověku (16.-17.století), připravuje monografii o Jakubu Krčínovi z Jelčan, o rožmberských hospodách v 16.století a o genezi byrokracie na jihu Čech

Výběr z bibliografie :
Bauer - Beamter - Herr. Grundsätze des Kommunikationsystems auf dem Rosenbergischen Dominium in den Jahren 1550-1611. In: Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich. J. Peters (Hg.). Berlin Akademie Verlag 1997, s. 211-224.
Instituce hospod v sociální teorii a praxi rožmberského dominia (1550-1611). In: Šlechta, měšťané a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18.století). Prostějov 1997, s. 376-408.
Matyáš Fuch z Fuchýřova - kariéra sluhy dvou pánů. Historický obzor 8, 1997, 1-2, s.22-33.
Tři venkovští faráři a „budič" v roce 1556 (Příspěvek k problematice času na jihu Čech). Výběr XXXIV, 1997, 2, s. 95-102.
Hospody posledních Rožmberků. Dějiny a současnost 4, 1996, s.9-13.
Divadelní představení v Českém Krumlově v roce 1556 (Příspěvek ke kulturním dějinám rezidenčního města), Výběr XXXIII, 1996, 4, s.254-267.
Nedoplatek a zpětná dotace - sociálněekonomické kategorie rožmberských velkostatků 1550-1611. ČNM-řada historická, 164, 1-4, 1995, s.6-39.
Vzestup a pád rožmberského úředníka. Historický obzor V.-VI., 1995, s.118-123. (spoluautor M.Bastl).
Rožmberská správa v 16. a na poč. 17. století. Norma a její fungování (diskusní úvaha). In: XXIII. mikulovské sympozium 1993. Brno 1995, s.145-155.
Služební cesty rožmberských úředníků (1589-1611). Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica et Historica, Studia Historica II, 1995, s.199-208.
Finanční zpronevěry a jejich funkce v politické a kulturní reprezentaci vrchnostenské byrokracie v Čechách na přelomu 16. a 17. století (Perspektivy výzkumu). Acta Universitatis Purkynianae, Phil. et Hist. I, Opera Historica 1, 1992, s.82-94. (in: Život na šlechtickém sídle v XVI.-XVIII. století, Ústí nad Labem 1992).
Výzbrojní program Petra Voka z Rožmberka (Příspěvek k poznání mentality raně novověkého velmože). FHB 15, 1991, s.197-268. (spoluautor V.Bůžek)

Kontakt :
Dr. Aleš Stejskal
Státní oblastní archiv, pobočka Český Krumlov
Zámek 59
P.O.Box 67
381 01 Český Krumlov
tel. /fax: +420 380 711 872
mobil: +420 602 480 551
 

Seznam článků :
Historie krčem a hospod ve městě Český Krumlov
Historie krčem a hospod v regionu Český Krumlov
Historie mlýnů a pil v regionu Český Krumlov
Historie voroplavby v regionu Český Krumlov
Historie zemědělské produkce v regionu Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung