Ostatní vyhlášky a informace, které obec KŘEMŽE zveřejňuje
na své Veřejné desce


Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta obce Křemže podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

oznamuje:

 1. Volby do zastupitelstva kraje Budějovického se uskuteční
  dne 12. listopadu 2000 od 8:00 hodin do 22:00 hodin.

 2. Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č. 1 - Křemže
  je volební místnost sál radnice Křemže
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Křemže, Mříč

  ve volebním okresku č. 2 - Chlum
  je volební místnost společenská místnost Chlum
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Chlum, Loučej, Lhotka

  ve volebním okrsku č. 3 - Stupná
  je volební místnost společenská místnost Stupná - náves
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Stupná, Vinná, Bohouškovíce, Chlumeček, Chmelná

 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnosti a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 5. Pokud se volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit osobně do volební místnosti, může požádat o použití přenosné volební schránky předem na Obecním úřadu ve Křemži - tel. č. 741126, 741205 nebo v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi ve volební místnosti.V Křemži, 4. října 2000

Ing. Josef Troup, starosta obce Křemže© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 2000 : TOPlist 0