Ostatní vyhlášky a informace, které obec KŘEMŽE zveřejňuje
na své Veřejné desce

Veřejná nabídka seznamu pozemků
Pozemkový fond České republiky


Informace pro oprávněné osoby


Dnem 30.5.2000 ÚP PF ČR v Č. Krumlově zveřejnilo
Veřejnou nabídku seznamu pozemků

z okresu Český Krumlov ve správě PF ČR k náhradním restitucím (viz seznam Nabídky). Tato veřejná nabídka obsahuje pozemky určené k vydání oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění (zákon o půdě).
Termíny: nabídka 1. kola byla uveřejněna 30.5.2000
  uzávěrka k nabídce je 28.6.2000


Informace pro zájemce o konkrétní nabízené pozemky:
- přihláška k nabídce

- oprávněné osoby se mohou přihlásit o nabízené pozemky a doložit své nároky (v uplatňovaném nároku musí být minimálně 50 % zastoupen nárok vzniklý podle § 11 zákona o půdě - viz rozhodnutí OPÚ, k ceně nabízeného pozemku)

- způsob přihlášení se k nabídce

- formou písemné žádosti na předepsaném vzoru přihlášky uveřejněné na Internetu, v Zemských novinách nebo si přihlášku vyzvedly na územním pracovišti PF ČR

- žádost musí být podána do termínu uzávěrky kola nabídky na adresu ÚP PF ČR v Českém Krumlově, Vyšehrad 169 poštou (nejl. doporučeně) nebo osobně tamtéž (I. patro, dveře č. 205). V případě zaslání žádosti poštou je rozhodné datum poštovního razítka na obálce.


V případě zájmu dvou a více osob o stejný pozemek bude při výběru nabyvatele postupováno podle následujícího pořadí:
  1. spoluvlastník ideální části pozemku

  2. oprávněné osoby na převod náhradních pozemků postupem podle § 11 odst.2 zákona o půdě jejichž nároky vznikly:

  3. oprávněné osoby s nárokem za náhrady za pozemek, který nebyl vydán proto, že k datu účinnosti záíkona o půdě byl pozemek ve vlastnictví fyzické osoby

  4. oprávněné osoby s kombinovanými nároky - t.j. s nároky podle bodu 2 a s nároky na náhrady (náhrada za pozemek ve vlastnictví fyzické osoby, živý a mrtvý inventář, znehodnocení nebo odstranění staveb atd.), přičemž podíl podle bodu 2 musí činit minimálně 50% ceny převáděného pozemku

  5. z oprávněných osob, které drží nároky různé kvality pak ta oprávněná osoba, jejíž objem všech kvalitativně výše stojících nároků je větší

Nabidka pozemků PF ČR k náhradním restitucím

za okres Český Krumlov
v katastru CHLUM U KŘEMŽE
k datu 22.5.2000
Druh čísla parcelyParcela
(kmen/podlomení/díl)
Druh pozemkuVýměra v m2Cena
Pozemkový katastr - pozemkové78/6/0neurčeno536434 866,00 Kč
Počet jednotek   1Celkem536434 866,00 Kč


Vzor přihlášky
k veřejné nabídce pozemků
Vzor přihlášky k veřejné nabídce pozemků


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 1. června 2000 : TOPlist 0