Ostatní vyhlášky a informace, které obec KŘEMŽE zveřejňuje
na své Veřejné desce

FINANČNÍ ÚŘAD V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov
č.j.: 25014/00/082920/4009
V Českém Krumlově dne 26. 4. 2000


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA,

Finanční úřad v Českém Krumlově na základě ustanovení § 73 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 328 b zákona č. 99/1993 Sb. občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na základě pravomocných exekučních příkazů na prodej movitých věcí č.j. :
8865/00/08292084009 ze dne 04. 02. 2000
16572/00/082920/4009 ze dne 14. 03. 2000
16596/00/082920/4009 ze dne 14. 03. 2000
16601/00/082920/4009 ze dne 14. 03. 2000
11473/99/082920/2490 ze dne 25. 02. 1999
49892/99/082920/2490 ze dne 25. 10. 1999
22403/00/082920/2490 ze dne 06. 04. 2000

VEŘEJNOU DRAŽBU


movitých věcí na den 13. června 2000 ve 13.00 hodin v budově Finančního úřadu v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, v zasedací místnosti č. 511 ve čtvrtém poschodí.

Registrace dražitelů proběhne dne 13. června 2000 od 12.30 hodin.

Dražené věci si bude možno prohlédnout dne 12. června 2000 od 12.00 do 16.00 hodin budově FÚ v Českém Krumlově za účasti pracovníka FÚ, který bude přítomen ve třetím poschodí č. dveří 411.

Předmětem dražby jsou tyto věci: ceny v Kč
odhadní:
ceny v Kč
vyvolávací:
 1) Osobní automobil zn. MAZDA 323 r. výr. 1987
SPZ CKC 14-16
39.000,- 26.000,-
 2) Paroží jelena - desaterák 9.000,- 6.000,-
 3) Minivěž zn. SONY 4.000,- 3.000,-
 4) Televizor zn. TEC 6.000,- 4.000,-
 5) Telefax zn. PANASONIC 750,- 500,-
 6) Kopírka zn. MINOLTA 2.100,- 1.400,-
 7) Motorová travní sekačka zn. VANTAGE 35 3.000,- 2.000,-
 8) Motorová strunová travní sekačka zn. JONSERET 2.400,- 800,-
 9) Jízdní kolo zn. VELAMOS 3.000,- 2.000,-
10) Radiomagnetofon zn. FIAST AUSTRIA 900,- 600,-
11) Prací prášek TIX ALPINE FRESH 450g 6 ks 180,- 120,-
12) Prací prášek TIX ALPlNE FRESH 2x 150g 10 ks 210,- 140,-
13) Prací prášek TIX CITRON 450 G 5 ks 150,- 100,-
14) Prací prášek TIX CITRON 2x 150g 7 ks 147,- 98,-
15) Prací prášek + aviváž BOLD 2 vl 300 g 7 ks 147,- 98,-
16) Prací prášek DRAP na skvrny a špínu 600 g 2 ks 84,- 56,-
17) Prací prášek PERSIL GREEN POWER 600 g 2ks 84,- 56,-
18) Prací prášek DRAP MONTY 600 g 3 ks 90,- 60,-
19) Prací prášek PERISL AUTOMAT 2,4 kg 1ks 180,- 120,-
20) Prací prášek BIOMAT BONUX 2,4 kg 1 ks 150,- 100,-
21) CILIT WC PLUS na rez a vod. kámen 750 ml 3 ks 162,- 108,-
22) PRONTO POLISCH pasta`na podlahu 3 ks 225,- 150,-
23) BREF CITRON, JABLKO 750 ml 3 ks 180,- 120,-
24) BREFspray na bakterie 300 ml 4 ks 300,- 200,-
25) Avivážní prostředek AVANTI 1l 2 ks 90,- 60,-
26) Avivážní prostředek COLON 1l 2 ks 90,- 60,-
27) Avivážní prostředek AZURIT CARE 4l 1 ks 105,- 70,-
28) Sprchový gel JOHNSONŚ 250 ml 2 ks 90,- 60,-
29) Sprchový gel CAMAY 300 ml 2 ks 120,- 80,-
30) CIF aktive gel - na úklid 500 ml 2 ks 90,- 60,-
31) Vodka FRANZ JOSEPH 0,5l 2 ks 180,- 120,-
32) Vodka PRAŽSKÁ 0,5l 2 ks 180,- 120,-
33) RUM tuzemský 0,5l 9 ks 675,- 450,-
34) BECHEROVKA 0,5l 2 ks 240,- 160,-
35) COLA SENZA 2l 6 ks 90,- 60,-
36) MATONI /v plastu/ 1,5l 12 ks 180,- 120,-
37) MATONI CITRON.přích. /v plastu/ 1,5l 12 ks 180,- 120,-
38) DOBRÁ VODA 1,5l 18 ks 216,- 144,-
39) Cigarety PETRA červené/ 1 karton/ 375,- 250,-
40) Cigarety MARLBORO LIGHTS / 1 karton/ 510,- 340,-
41) Cigarety SPARTA CLASSIC/ 2 kartony/ 750,- 500,-
42) Cigarety PETRA EXTRA LIGHTS/ 1 karton/ 375,- 250,-

Vydražitel je povinen uhradit cenu vydražené věci v hotovosti ihned na místě a odvézt si vydraženou věc v den dražby. Ostatní podmínky dražby jsou uvedeny v dražebním řádu, který bude vyvěšen v dražební místnosti na Finančním úřadě v Českém Krumlově.

Proti této vyhlášce může podat oprávněný daňový subjekt námitku podle § 52 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděl a to u správce daně, který úkon provedl. Podaná námitka nemá odkladný účinek pro samotné řízení.

Vyvěšeno dne 28.4.2000

ing. Miloslav Vágner, ředitel FÚ© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0