INFORMACE, KTERÉ OBEC NOVÁ VES ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Nová Ves

Vyhláška č. 2


o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecní zastupitelstvo v Nové Vsi se podle § 16 a § 45 písm. j. zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ČNR 338/92 Sb., o dani z nemovitostí, usneslo dne 8. prosince 1992 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u nezastavěných stavebních pozemků, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:

Nová Vesstanovený koeficient   0,6
samoty-"-0,3
České Chalupy-"-0,3
Čl. 2

Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:

Nová Vesstanovený koeficient   0,6
České Chalupy-"-0,3
samoty Řevíny č.p. 36, 41, 42, 52, 55, 57, 58, 60, 62, 97, 99-"-0,3
samoty Nová Ves č.p. 37, 38, 45, 50, 56, 63, 2, 47, 93, 94, 48, 104-"-0,3
Pololán č.p. 104, 48-"-0,3
Čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Starosta: Jaroslav Bauer
Zástupce starosty: Jan Borovka© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku 7. července 2000 : TOPlist 0