INFORMACE, KTERÉ OBEC NOVÁ VES ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb.
( http://www.zakonik.cz ),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Nová Ves

Vyhláška č. 0

Obce Nová Ves


o zákazu volného pobíhání drobného domácího zvířectva

Obecní zastupitelstvo Obce Nová Ves na základě § 16 a § 36, odst.1 písm.f zákona ČNR č.367/90 Sb. o obcích schválilo dne 16.5.1991 tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Chov nebo držení psů, koček a jiných hospodářských zvířat je povolen jen pokud tato zvířata a jejich chov nezpůsobují hygienické nebo zdravotní závady, neohrožují čistotu a bezpečnost v domech a na veřejném prostranství.

Čl. 2

Chovatelé jsou povinni dbát základních pravidel hygieny, čistoty a dobrého vzhledu obce, ochrany zdraví a bezpečnosti občanů, pečovat, aby chov zvířat nedával podnět a příčinu k narušení pravidel občanského soužití.

Čl. 3

Je zakázáno přivádět nebo pouštět zvířata do prostorů, kde je zakázán jejich chov, na veřejná prostranství, dětská hřiště, cvičiště užívaná mateřskou školou, vodní toky a místa opatřená upozorněním se zákazem vodění zvířat.

Čl. 4

Zakazuje se volné pobíhání psů, slepic, kachen, husí a jiného hospodářského zvířectva, a zvířectvo musí být zajištěno proti úniku.

Čl. 5

Na veřejném prostranství, ve společných prostorách a v obytných domech musí být psi opatřeni náhubkem. Majitel je povinen vodit psa na vodítku.

Čl. 6

Na území obce je možno chovat drobné hosp. zvířectvo pouze za předpokladu, že tímto chovem nebude narušeno životní prostředí sousedů.

Tato vyhláška v souladu s ustanovením zákona 367/90 Sb. o obcích, § 16,odst.4 nabývá účinnost dnem vyhlášení.


Starosta: Jaroslav Bauer
Zástupce starosty: Jan Borovka© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku 7. července 2000 : TOPlist 0