INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

VYHLÁŠKA Č. 5/92
0 POUŽITÍ NIŽŠÍHO KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

Obecní zastupitelstvo obce Křemže se podle § 16 a § 36 písm. f) zákona ČNR č. 410/92 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, schválilo dne 29 12. 1992 tuto obecně závaznou vyhlášku.


I.

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u nezastavěných stavebních pozemků, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:
Křemže   1,4
Chlum, Mříč   0,6
Bohouškovice, Chlumeček, Chmelná,
Lhotka, Loučej, Stupná, Vinná a ostatní části obce
  0,3


II.

Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:
Křemže   1,4
Chlum, Mříč   0,6
Bohouškovice, Chlumeček, Chmelná,
Lhotka, Loučej, Stupná, Vinná a ostatní části obce
  0,3


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1993.

Starosta obce: Ing. Miloslav Podhola
Zástupce starosty:© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0