INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Vyhláška č. 4/96
kterou se mění vyhl. č. 5/95 o svozu tuhého komunálního odpadu v obci Křemže

Čl. 1

Obecní zastupitelstvo obce Křemže vydává dle zákona č. 410/92 Sb. § 36, písm. f) tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhl. č. 5/95 o svozu komunálního odpadu v obci Křemže a to v čl. 3, který nově zní takto: Prodej žetonů zajišťuje Obecní úřad Křemže, cena žetonu:
barvy ŽLUTÉ (malá popelnice)  -  25,- Kč
barvy ORANŽOVÉ (velká popelnice)  -  35, - Kč
barvy ZELENÉ (velká - organizace)  -  45,- Kč


V ceně je zahrnut odvoz odpadu a uložení na skládce a poplatek fondu životního prostředí. Cena žetonů bude platit do konce roku 1997.

V ostatních článcích se vyhláška č. 5/95 nemění.


Čl. 2

Tato místní vyhláška byla schválena na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 24. 9. 1996 a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Starosta: Ing. Miloslav Podhola
Zástupce starosty:© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0