INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

VYHLÁŠKA č. 4/2001
kterou se mění vyhl. č.5/95 a zrušuje vyhláška č.4/96 a 3/2001
o svozu tuhého komunálního odpadu v obci Křemže

Čl. 1

Zastupitelstvo Obce Křemže vydává podle ust. § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhl. č. 5/95 o svozu komunálního odpadu v obci Křemže a to v čl. 3, který nově zní takto:

Prodej žetonů zajišťuje Obecní úřad Křemže, cena žetonu

  barvy ŽLUTÉ (malá popelnice)30,- Kč
  barvy ORANŽOVÉ (velká popelnice)40,- Kč
  barvy ZELENÉ (velká popelnice-organizace)  45,- Kč

V ceně je zahrnut odvoz odpadu a uložení na skládce a poplatek fondu životního prostředí.

V ostatních článcích se vyhláška č. 5/95 nemění.

Zároveň se tímto zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/96 a 3/2001 o svozu tuhého komunálního odpadu v obci Křemže, které měnily obecně závaznou vyhlášku č. 5/95.

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vyhlášení.

V Křemži, dne 18. 12. 2001

Starosta obce: Ing. Josef Troup
Zástupce starosty: Mgr. Jana Cipínová© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 5. července 2001 : TOPlist 0