INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

VYHLÁŠKA č. 3/95
o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
Mateřské školy Křemže a Mateřské školy Chlum za r. 1995

Obec Křemže vydává dle ustanovení § 45 písm. 1) a ustanovení § 24 zák. č. 367/90 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, na základě usnesení obecní rady ze dne 24. dubna 1995 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění platná místní vyhláška č. 2/94 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Křemže a Mateřské školy Chlum takto:


Čl. 1

Článek 3, druhý odstavec se mění a nadále nově zní takto:
Pro rok 1995 se stanovuje na každé dítě navštěvující uvedené předškolní zařízení denní příspěvek ve výši 8,- Kč


Čl. 2

V článku 5 odstavec první se mění a nadále nově zní takto:
Řádným odhlášením jsou rodiče sproštěni placení příspěvku za dny nepřítomnosti v mateřských školách.

V ostatním zůstává vyhláška č. 2/94 obce Křemže beze změny.


Čl. 3

Tato vyhláška nabývá učinnosti dnem vyhlášení, tj. 2. května 1995.

Starosta: Ing. Miloslav Podhola
Zástupce starosty:© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0