INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Obecně závazná vyhláška obce Křemže č. 3/2004
kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 O systému nakládání s komunálním odpadem

Zastupitelstvo obce Křemže se na svém zasedám dne 15. 12. 2004 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2, písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

V čl. 5 se zrušuje ustanovení: "Sběrný dvůr Obecního úřadu - lze zde odkládat nebezpečné odpady a další odpady (lednice, televizory, zářivky, baterie, akumulátory, zbytky barev, nádoby od barev)"

Čl. 2

V čl. 8, v odstavci 6 se zrušuje ustanovení o ceně žetonů na nahrazuje se následujícím ustanovením o ceně žetonu:
"- barva ORANŽOVÁ 50,-- Kč
  - barva ŽLUTÁ 40,-- Kč
  - barva ZELENÁ 60,-- Kč"


Čl. 3

V příloze č. 1 k OZV č. 4/2003 se zrušuje ustanovení odst. e) a nahrazuje se novým ustanovením, které zní: "svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (zejména televizorů, ledniček, zářivek, baterií a akumulátorů) je zajištěn 2x ročně prostřednictvím oprávněné osoby veřejným oznámením Obecního úřadu Křemže."

Čl. 4

V ostatních bodech zůstává OZV č. 4/2003 beze změn.

Čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2005.


Starosta obce: Ing. Josef Troup
Místostarostka: Mgr. Jana Cipínová© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 8. ledna 2005 : TOPlist 0