INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže

Obecně závazná vyhláška obce Křemže č. 2/2004
kterou se ruší OZV č. 5/2003 o příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy a 1/2004, kterou se mění OZV č. 5/2003

Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání dne 15. 12. 2004 vydává v souladu s úst. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Zrušují se OZV č. 5/2003 o příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy a OZV č. 1/2004, kterou se mění OZV č. 5/2003.

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005.


Starosta obce: Ing. Josef Troup
Místostarostka: Mgr. Jana Cipínová© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 8. ledna 2005 : TOPlist 0