INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb. (
http://www.zakonik.cz),
o veřejném přístupu k informacím

Seznam platných vyhlášek obce Křemže


V Y H L Á Š K A Č . 1/94

o použití koeficientu 1,5 pro výpočet daně ze staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garážíObecní rada obce Křemže podle § 16 a § 45 písm. 1) zákona č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 338/92 Sb. o dani z nemovitostí, se změnami a doplňky provedenými zák. č. 315/93 Sb., schválila dne 10. 1. 1994 tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.

Podle § 11, odst. 3, písm. b) zákona o dani z nemovitostí se sazba daně ze staveb pro individuální rekreaci a rodinných domků využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží (uvedených v. § 11, odst. 1, písm. b) a odst. 2) v celé obci násobí koeficientem 1,5.II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 1. 1994.

Starosta obce: Ing. Miloslav Podhola
Zástupce starosty:© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 : TOPlist 0